Kajakowa mapa Pomorza Zachodniego coraz atrakcyjniejsza

Władze samorządu Pomorza Zachodniego przeznaczyły kolejne unijne fundusze na zmiany w infrastrukturze turystyki wodnej.

Zachodniopomorskie jeziora oraz rzeki (Odra, Ina, Parsęta czy Drawa) to doskonałe miejsca do uprawiania aktywnej turystyki wodnej. Stąd też decyzja Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do poszerzenia przestrzeni przeznaczonych dla miłośników kajaków. W ramach tzw. Papieskiego Szlaku Kajakowego, w dorzeczu Parsęty, na Wieprzy i Grabowej oraz na Drawie, pojawią się nowe lub zmodernizowane przystanie wraz z całą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową.

Pieniądze trafią do trzech beneficjantów wyłonionych w konkursie „Rozwój zasobów endogenicznych”. Pomoc unijną w wysokości 14 mln otrzymają: Gmina Sławno, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy.

Fundusze te będą przeznaczone również na prace obejmujące np. powstanie zejść do wody, sanitariatów, pól biwakowych, zaplecza socjalnego, małej infrastruktury, oznakowania szlaków czy punktów przesiadkowych w połączeniu z trasami rowerowymi.

Inwestycje zaplanowano na lata 2019-2021.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl