Fundusze Europejskie – dla mnie i sąsiada!

09:00

Nie masz pracy, ale masz pomysł na własną działalność gospodarczą? Czujesz się zagrożony utratą zatrudnienia? A może jako przedsiębiorca zmieniasz profil firmy i chcesz przeszkolić swoich pracowników? Dzięki Funduszom Europejskim – nic prostszego! Pieniądze są na wyciągnięcie ręki.

Być w szczególnej sytuacji 

Tak fachowo w urzędach pracy określa się osoby pozostające bez pracy lub będące zagrożone zwolnieniem. Ale przecież nie trzeba od razu załamywać rąk. Można tę szczególną sytuację przekuć w prawdziwy sukces! Wystarczy w siebie uwierzyć i sięgnąć po pieniądze, jakimi dysponują m.in. urzędy pracy w naszym regionie.

Pójść na swoje

Niewielkie ryzyko może się opłacić. Urzędy pracy dysponują środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) oraz z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na wsparcie nowo powstałych firm. Wystarczy mieć pomysł, rozpoznać rynek (czy nasz pomysł jest oryginalny?, czy ktoś robi coś podobnego?, czy na nasze usługi będzie zapotrzebowanie?), napisać biznesplan i zgłosić się do najbliższego urzędu pracy.

– Dla mnie najważniejszym wymogiem wobec kogoś, kto chce uzyskać dotację, jest to, czy posiada doświadczenie lub wykształcenie w dziedzinie, w której planuje prowadzić działalność – mówi Henryk Kozłowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

Do wzięcia są ponad 24 tysiące złotych bezzwrotnej dotacji. Konieczne jest jednak utrzymanie się na rynku przez minimum rok. – Przyznane środki można wykorzystać na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności, a więc specjalistycznych urządzeń, ale też komputera, na przykład do wystawiania faktur czy telefonu komórkowego do kontaktu z klientami – dodaje dyrektor.

Z takiej właśnie dotacji skorzystał Adam Harmuszkiewicz, prowadzący firmę HVR, świadczącą usługi wideofilmowania. Dziś współpracuje m.in. z lokalną koszalińską telewizją TV MAX. – Po tym, gdy rozstałem się z poprzednim pracodawcą, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Napisałem biznesplan, otrzymałem dotację, którą przeznaczyłem m.in. na zakup kamery. Teraz jestem zadowolony, bo jestem „na swoim”, działam na własny rachunek – opowiada pan Adam.

Staż nie tylko dla młodych

Choć staże powszechnie kojarzone są ze zdobywaniem doświadczenia przez studentów czy świeżo upieczonych absolwentów szkół, skorzystać z nich mogą też osoby starsze, również te po 50. roku życia. Dzięki Funduszom Europejskim, jakimi dysponują urzędy pracy na staże, szkolenia oraz kursy zawodowe, można się przekwalifikować lub uaktualnić swoją wiedzę zawodową zdobytą przed laty. Bezrobotni powinni pomyśleć też o szkoleniach.

– Zrobimy praktycznie każde szkolenie, o jakie zawnioskuje osoba bezrobotna, pod warunkiem, że przedstawi deklarację pracodawcy o tym, że zostanie po odbyciu takiego kursu zatrudniona – tłumaczy dyrektor Henryk Kozłowski. – Jeśli jest taka potrzeba, wyślemy tę osobę nawet na drugi koniec Polski, zapewnimy wyżywienie i zakwaterowanie.

Dzięki pieniądzom z RPO WZ można też skorzystać z prac interwencyjnych. Pracodawca przez pół roku nie musi wypłacać wynagrodzenia zatrudnionej osobie i opłacać składek na ZUS – robi to urząd pracy. Jedynym obowiązkiem zatrudniającego jest utrzymanie stanowiska jeszcze przez minimum trzy miesiące.

Fach w ręku i dokument w kieszeni 

Fundusze Europejskie nie tylko pomagają dostosować się do rynku pracy i znaleźć zatrudnienie, ale też wspierają tych, którzy z tego rynku mogą „wypaść”. Chodzi przede wszystkim o osoby po „pięćdziesiątce”, których kwalifikacje – kiedyś być może bardzo pożądane – dziś już nie przystają do stosowanych technologii i rozwiązań. Mądry pracodawca zamiast zwalniać swojego wieloletniego pracownika, może skorzystać z form przygotowania zawodowego dorosłych.

– Jest to program realizowany od 3 do nawet 12 miesięcy na bazie konkretnego pracodawcy – mówi Henryk Kozłowski. – W niektórych zawodach po zakończeniu tego przygotowania kursant zdaje egzamin czeladniczy przed komisją cechu. W ten sposób staje się na przykład krawcem, kucharzem, tapicerem.

Jednym z takich przedsiębiorstw w naszym regionie jest Zakład Techniki Próżniowej Tepro S.A. W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie zorganizował dla osób bezrobotnych przygotowanie zawodowe, w formie przyuczenia do pracy dorosłych, w zawodzie operator obrabiarek sterowanych numerycznie.

– Celem przygotowania zawodowego było nabycie umiejętności samodzielnej obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, umożliwiających wykonywanie zadań produkcyjnych przez operatora maszyn CNC – tłumaczy Sławomir Makuch, p.o. kierownika Działu Kadr i Administracji.Zakład Techniki Próżniowej Tepro S.A. zatrudnił osoby, które ukończyły przygotowanie zawodowe i zdały z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Skorzystaj z funduszy!

Do 31 października br. można składać wnioski w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe, skierowanego do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy. Jest to konkurs polegający na wyłonieniu w województwie zachodniopomorskim Operatorów, którzy będą wspierać sektor małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji szkoleń dla swoich pracowników. Jest to zupełna nowość na rynku szkoleniowym. Dotychczas firmy mogły składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wnioski o dofinansowanie szkoleń zamkniętych (czyli dla pracowników jednej firmy) lub otwartych (firma szkoleniowa pozyskała środki i zapraszała na szkolenia pracowników z różnych firm z zewnątrz). Obecnie pracownik każdej firmy może skorzystać z bonu na szkolenia, a ubiegać się o niego należy właśnie u Operatora. Może też skorzystać z usługi doradczej, na podstawie której określi swoje potrzeby szkoleniowe czy edukacyjne (jak studia podyplomowe). Operator pomaga znaleźć odpowiednie szkolenie. I tu kolejna nowość – musi być ono kupione z bazy Rejestru Usług Rozwojowych, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Są tam zarejestrowane firmy szkoleniowe, które zostały zweryfikowane przez PARP, mają stosowne certyfikaty, dysponują rekomendowanymi trenerami oraz mogą się pochwalić dobrymi opiniami klientów. Dzięki temu jakość szkoleń finansowanych przez Unię Europejską ma być dużo wyższa niż w poprzednich latach. Lista Operatorów ma być ogłoszona na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wup.pl) około lutego 2017 r. Poziom dofinansowania wynosi do 80%. Preferowani będą pracownicy w wieku powyżej 50 lat, osoby zamieszkujące Specjalną Strefę Włączenia oraz o niskich kwalifikacjach. Operator musi przeszkolić obligatoryjnie 3780 osób, w tym do końca 2018 r. minimum 1700 osób.

Od 19 grudnia br. do 19 stycznia 2017 r. będzie wznowiony konkurs 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Obejmuje on pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Konkurs był już ogłaszany w tym roku, skorzystało z niego 12 podmiotów. W sumie otrzymały one dofinansowanie przekraczające łącznie 13,5 mln zł.

Tylko w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie otrzymał na różne działania przeciwdziałające bezrobociu 2,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i 3,8 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

 

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

     91 432 94 32

     91 432 94 33

     91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

  1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

     94 317 74 05

     94 317 74 09

  1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

     94 372 92 47

  1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

      91 384 84 89

  1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

     91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 Artykuł sponsorowany