Dotacje na innowacje, czyli Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą? Masz mikro, małą, średnią albo dużą firmę? Z powodzeniem możesz ją rozwijać, sięgając po Fundusze Europejskie. Zaproś do współpracy wyższą uczelnię i połącz swój biznes z nauką. Bądź innowacyjny. Dzięki Funduszom Europejskim.                     

Bądź na bieżąco!

 • Do 30 grudnia br. przyjmowane są wnioski na projekty innowacyjne dla dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój. I tu także ważne są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Mowa tu o Działaniu 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
  Minimalna  wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w  ramach  konkursu wynosi 12 mln zł. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbr.gov.pl, zakładka Fundusze europejskie/POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2016. Pytania można kierować  pod  numer  telefonu: sekretariat  (0-22) 390 73 01 oraz  przesyłać  na  adres e-mail: konkurs1.1.1duze@ncbr.gov.pl.
 • Do 30 grudnia br. o wsparcie unijne mogą składać wnioski mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To w ramach Działania 1.1.1 konkurs nr 3 – z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi. Ważne! Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Minimalna  wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w  ramach konkursu wynosi 2 mln zł.  Regulamin konkursu precyzuje jego zasady i warianty wysokości dotacji.
 • Bony na innowacje – Działanie 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – to konkurs, który jako Instytucja Pośrednicząca, prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Dofinansowanie przeznaczone może być na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.

Maksymalne dofinansowanie to:

1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Termin składania wniosków do stycznia 2017 r. Więcej na www.parp.gov.pl.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  również przewidziane są środki na działania związane z innowacyjnymi intestycjami. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs. O nim w kolejnym artykule poświęconym dotacjom dla firm.

Koniecznie należy zapoznać się też z Krajowym Wykazem Inteligentnych Specjalizacji. To niejako mapa obszarów i dziedzin gospodarki, które grona ekspertów z całej Polski, oceniły jako te o największym potencjale, i na rozwój których będą przyznawane dotacje. Twoja branża znajduje się w tym wykazie? Możesz pisać wniosek o dotację! Szczegóły na www.ncbir.pl.

Zapamiętaj! Inteligentne specjalizacje to nowość w konkursach dla przedsiębiorców. Tylko branże uznane za te z największym potencjałem, mogą ubiegać się w nich o dotacje.

dotacje_fundusze

B+R, czyli co?

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – można by się zastanawiać, o co tu chodzi? Za tymi terminami kryje się zdobywanie nowej wiedzy, czyli na początku przyjęcie jakiegoś założenia badawczego, potwierdzenie go w laboratorium i wykonanie prototypu (to badania przemysłowe). Potem trzeba tę nową wiedzę potwierdzić, a więc wyjść z urządzeniem w środowisko zbliżone do rzeczywistego, stworzenie pilotażowej linii produkcyjnej, czyli wykazanie technologicznej gotowości (i tu mówimy o pracach rozwojowych).

Nic lepiej nie tłumaczy zagadnienia, jak przykład dobrych praktyk. Taki znajdziemy chociażby w Koszalinie. W jednym z konkursów Funduszy Europejskich w 2015 roku, z Programu Inteligentny Rozwój,  wzięła udział Wytwórnia Lodów „Jaś”. Wdrożenie nowych technologii w tej firmie odbyło się dzięki współpracy z Politechniką Koszalińską.  Od wstępnej koncepcji produktu przez powstanie stanowiska badawczego, aż po stworzenie prototypu urządzenia i przetestowanie go w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Firma postawiła na zbudowanie suszarni do suszenia biomasy oraz suszarni do jabłek, obu zasilanych wyłącznie energią słoneczną.

Rozmowa z właścicielem firmy, Janem Januszewskim:

Co przedsiębiorcy mogą zyskać, korzystając z Funduszy Europejskich?

Jan Januszewski: Przede wszystkim zwiększa się potencjał finansowy firmy. Inwestycję można wesprzeć dotacją, w moim przypadku nawet do 80%. To bardzo duża pomoc dla przedsiębiorcy, chcącego się rozwijać.

Jak się do tego zabrać?

JJ: Pierwsze projekty robiliśmy sami, w miarę swoich możliwości. Jednak przy rozliczaniu okazało się, że jest dużo dodatkowej pracy, właśnie papierkowej. Ale można sobie z tym poradzić. My zleciliśmy prace zewnętrznej firmie.

Jak wpadł pan na pomysł tego przedsięwzięcia, dlaczego wybrał pan takie, a nie inne?

JJ: Bardzo lubię się rozwijać, mam mnóstwo pomysłów, które mógłbym wdrożyć do firmy. Pomysły dyktuje rynek, jeśli mam zapotrzebowanie na zdrowe lody, to muszę mieć do tego odpowiednie zaplecze technologiczne – nowoczesne maszyny, energooszczędne i wydajne. Jeśli widzę, że w Polsce mamy nadprodukcję jabłek, a chipsy jabłkowe sprowadzamy z Chin, to myślę – co zrobić, żeby samemu wyprodukować dobre, zdrowe, polskie chipsy z naszych jabłek. Parę lat temu wymyśliłem rozwiązanie, związane z suszeniem energią słoneczną i zastosowałem je w firmie, a później zmodyfikowałem i użyłem do nowego projektu.

Na czym polega ten projekt?

JJ: Projekt polega na zastosowaniu energii słonecznej do suszenia jabłek oraz biomasy. Suszenie jest normalnie bardzo drogie, bo zużywa się do tego procesu mnóstwo energii i zanieczyszcza środowisko (energia elektryczna, węgiel). Moja firma wraz z naukowcami z Politechniki Koszalińskiej buduje prototyp suszarni przemysłowej, która będzie suszyła bezkosztowo, korzystając ze słońca.

Od dawna mówi się o współpracy przedsiębiorców z uczelniami, na czym polega pana współpraca?

JJ: Panowie z Politechniki Koszalińskiej wykonali już pierwszy etap projektu – zbudowali stanowisko badawcze – takie minisuszarnie – na których teraz prowadzą pomiary. Dzięki tym badaniom zoptymalizują pracę urządzeń, a suszenie będzie efektywne. W oparciu o te wyniki wybuduję duże suszarnie przemysłowe.

Czy będzie pan korzystał z unijnego wsparcia w innej formie, jeśli tak – w jakiej?

JJ: Oczywiście. W tej chwili moją największą potrzebą jest przeniesienie zakładu poza centrum Koszalina. Szukam wsparcia w środkach unijnych na budowę lub modernizację budynku, w którym będę mógł się rozwijać.

Testy będą trwały sześć miesięcy, jeśli pójdą pomyślnie, zacznie się budowa hybrydowych suszarni przemysłowych na terenie firmy pana Januszewskiego. Projekt ma szansę powodzenia rynkowego, gdyż zakłada zagospodarowanie ogromnej nadprodukcji jabłek w Polsce. A tymczasem Polska importuje chipsy jabłkowe z Chin, małe opakowanie kosztuje od ok. 4 zł (więcej niż 1 kg jabłek). Tak wysoka cena wynika z kosztów suszenia prądem lub innym tradycyjnym opałem w celu odparowania wody z jabłek oraz kosztów transportu. Urządzenie będzie suszyło za pomocą kolektorów powietrznych, działających dzięki energii słonecznej nawet w zimie. Wystarczy bezchmurna pogoda.

Jak się zabrać za ten tort?

Trzeba mieć pomysł! O te – jak z pewnością wiedzą przedsiębiorcy – nie jest trudno. Bo kto, mający swój biznes, nie rozmyśla, jak go udoskonalić? Swoją wizją najlepiej podzielić się ze specjalistami – tu pole do popisu dla polskich naukowców, których nie brakuje. Chcąc sięgnąć po Fundusze Europejskie warto  poradzić się fachowców – tych, zajmujących się projektami unijnymi też jest sporo. Dla nich to, co dla przedsiębiorcy trudne lub zawiłe, nie będzie problemem. Co najważniejsze, i co podkreślają ci przedsiębiorcy, którzy dotacje z Unii otrzymują – nie trzeba się bać nieznanego. Ten ląd, jeśli go zgłębimy, może się okazać doskonałą trampoliną do prawdziwego sukcesu firmy.

Tu znajdziesz informacje:

Główny Punkt Informacyjny FE

Szczecin, ul. Kuśnierka 12 B

email: gpi@wzp.pl

tel. 800 34 55 34

91 432 94 32

91 432 94 33

91 342 94 35

Lokalne Punkty Informacyjne FE:

 1. Koszalin, Aleja Monte Casino 2

email: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. 94 317 74 07

94 317 74 05

94 317 74 09

 1. Szczecinek, ul. 28 lutego 16

email: lpi@powiat.szczecinek.pl

tel. 94 372 92 50

94 372 92 47

 1. Gryfice, Plac Zwycięstwa 37

email: lpi@gryfice.pl

tel. 91 384 84 86

91 384 84 89

 1. Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

email: lpi@pyrzyce.pl

tel. 91 881 13 02

91 881 13 03

Wyszukiwarka Dotacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Artykuł sponsorowany