Dolina Dolnej Odry – powstaną sztuczne wyspy dla ptaków wodno-błotnych

Na południe od Osinowa powstaną trzy płytkie i rozległe zbiorniki wodne, które będą stanowić miejsca żerowo-lęgowe dla chronionych gatunków ptaków. Przetarg na projekt i budowę zostanie przeprowadzony w przyszłym roku, zaś już teraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zlecił wykonanie niezbędnych ekspertyz i programu funkcjonalno-użytkowego.

Działania proekologiczne w trosce o chronione gatunki ptactwa

Rożeńce, świstuny, krzyżówki, krakwy i inne chronione gatunki ptaków będą miały lepsze warunki lęgu. Działania planowane są na Rozlewiskach Kostrzyneckich.

Jak tłumaczy marszałek województwa Olgierd Geblewicz: „Dolina Dolnej Odry z łąkami i rozlewiskami to schronienie ptaków podczas wędrówek i zimowania, a także jedna z największych w Polsce ostoi lęgowych dla gatunków wodno-błotnych. Musimy nie tylko chronić tę unikalną przyrodę, ale czasem także trochę jej pomagać. Zmiany klimatu powodują wysychanie mokradeł. Chodzi o to, by powstrzymać, spowolnić ten proces”.

Plany są reakcją na zanik siedlisk łąk zalewowych. Główną przyczyną są ciepłe zimy, ale też brak tzw. wysokiej wody wiosną. Teren zalewowy został znacznie zmniejszony. Eksperci potwierdzają, że wiele gatunków ptaków monitorowanych na nadodrzańskich rozlewiskach zmniejszyło w tym czasie swoją liczebność nawet stokrotnie. Ratunek jest więc konieczny i musi nadejść natychmiast.

Projekt jest inicjatywą Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu), we współpracy z niemieckim Parkiem Narodowym Doliny Dolnej Odry oraz nadleśnictwami Chojna i Mieszkowice.

Warunki realizacji projektu

Efektem prac ma być przede wszystkim polepszenie przepływu wody z kanału Rudnica, ale również osiągnięcie w głównej części Rozlewiska Kostrzyneckiego głębokości wody rzędu kilku – kilkunastu cm dla siewkowców; w pobliżu miejscowości Stary Kostrzynek osiągnięcie głębokości 0,50 – 0,70 cm dla roślin wodnych, ryb oraz bezkręgowców jako bazy żerowej dla ptaków brodzących. Utworzone mają też zostać miejsca lęgowe dla siewkowców w postaci usypanej sztucznej wyspy oraz sztuczne gniazda pływające dla rybitw czarnych. To tylko niektóre z założeń, bo działania proekologiczne w geście ratowania chronionego ptactwa mają być znacznie bardziej zaawansowane.

Całość realizowana będzie jako część projektu „Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry”, który jest dofinansowywany z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, Oś Priorytetowa I, „Natura i Kultura”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl