Chcesz w szybki i prosty sposób załatwić sprawy związane z gospodarką przestrzenną?

11:38
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Źródło: sip.wzp.pl

Wypróbuj System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP WZ). To nowoczesne narzędzie, które umożliwia obsługę różnych spraw związanych z przestrzenią, takich jak: wydawanie pozwoleń na budowę, sprawdzanie planów zagospodarowania czy wgląd w aktualne mapy. Wszystko bez wychodzenia z domu.

Co to jest Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej?

RIIP WZ to system, który oferuje nieograniczony dostęp do baz danych przestrzennych, map, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenów i wielu innych zbiorów. To także pakiet e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, który umożliwia obsługę spraw dotyczących szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Dzięki RIIP WZ można szybko i łatwo uzyskać dokumenty, na które wcześniej trzeba było jeździć do urzędów. System RIIP WZ pozwala także na zweryfikowanie przeznaczenia działki i możliwości inwestycyjnych, a także sprawdzenie danych dotyczących ochrony środowiska.

System obejmuje Urząd Marszałkowski i jednostki województwa (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej) oraz wszystkie powiaty Pomorza Zachodniego i miasta na prawach powiatu.

Jak działa Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej?

RIIP WZ umożliwia realizację procedur on-line, co oznacza, że część spraw związanych z geodezją i kartografią można załatwić bez wychodzenia z domu. Bez konieczności odwiedzania urzędów mieszkańcy mogą składać wnioski, wnosić opłaty i uzyskiwać potrzebne dokumenty. System RIIP WZ pozwala również na udostępnienie zgromadzonych danych, co optymalizuje koszty i pozwala oszczędzić czas zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom administracji publicznej.

Korzyści wynikające z korzystania z Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Dzięki RIIP WZ mieszkańcy i przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w jednym miejscu i można je uzyskać w łatwy i szybki sposób. System RIIP WZ pozwala także na sprawdzenie danych dotyczących ochrony środowiska oraz weryfikację przeznaczenia działki i jej potencjału inwestycyjnego.

Link do systemu: https://sip.wzp.pl/

Geoportal – jedna z aplikacji RIIP WZ

To wielofunkcyjny portal mapowy województwa zachodniopomorskiego, który  umożliwia prezentację kluczowych informacji pochodzących z rejestrów publicznych w postaci map tematycznych i daje bezpośredni wgląd w te informacje. Jego zadaniem jest wspieranie użytkownika w zarządzaniu, wizualizowaniu czy analizowaniu danych przestrzennych.
Poprzez Geoportal możliwe jest wyszukiwanie lokalizacji obiektów, selekcji czy edycji. System składa się z dedykowanych modułów zarządzających każdym rodzajem danych: Moduł Turystyka, Moduł Rewitalizacji, Moduł WODGiK, Moduł Rolnictwo i Rybactwo, Moduł Planowanie Przestrzenne, Moduł Parki Krajobrazowe, Moduł Gospodarka Nieruchomościami, Moduł Ochrona Środowiska, Moduł Ogólny.
* * *
Budowa systemu RIIP WZ jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu partnerskiego pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”
Koszt całkowity to ponad 58 689 700,96 zł, w tym środki unijne 49 886 245,81 zł.
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej
Źródło: wzp.pl
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl