Blisko 40 milionów złotych na zabytki na Pomorzu Zachodnim

Z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie przy 20 zabytkach.

O rozstrzygnięciu konkursu w działaniu 4.1 RPO WZ 2014-2020 poinformował dziś Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pula środków jest podzielona na dwie grupy: kościoły i związki wyznaniowe otrzymają prawie 24,3 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych blisko 14,9  mln zł.

Osiemnastu beneficjentów konkursu otrzyma środki na prace konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych oraz prace restauratorskie przy historycznych zespołach budowlanych. Unijne fundusze trafią m.in. na przywrócenie świetności klasztoru cysterskiego w Bierzwniku, przebudowę północnej części bazyliki archikatedralnej w Szczecinie, remont kaplicy p.w. św. Gertrudy i murów obronnych wokół Starego Miasta, w tym przy Baszcie Kaszanej w Trzebiatowie, renowację kościoła św. Jana Kostki w Korytowie, dostosowanie dla turystów kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie, zabezpieczenie Bramy Pyrzyckiej i Baszty Prochowej w Myśliborzu, rewitalizację zabytków rodu Borków w gminie Resko, kolejny etap ochrony murów obronnych oraz czatowni między Basztą Sowią i Ludową w Pyrzycach czy odtworzenie walorów historycznych murów w Barlinku.

Lista beneficjentów – działanie 4.1 (dziedzictwo kulturowe – gminy, ngosy, przedsiębiorcy) Lista beneficjentów – działanie 4.1 (dziedzictwo kulturowe – kościoły, związki wyznaniowe)

Na tym jednak wsparcie finansowe dla tego typu działań się nie kończy, bo kolejne zostaną dofinansowane z własnego budżetu  Urzędu Marszałkowskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl