Według wstępnych szacunków powiatowych urzędów pracy, można przypuszczać, że w kwietniu 2017 r.  stopa bezrobocia wyniosła około 10,3% .

Bezrobocie w regionie jest obecnie na najniższym poziomie od momentu powstania województwa zachodniopomorskiego, a dalszy spadek liczby bezrobotnych wynikający m.in. ze zbliżania się tzw. sezonu, powinien być notowany także w kolejnych miesiącach. Dobrą sytuację potwierdzają chociażby wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zgłoszone w ubiegłym miesiącu w województwie. Ich ilość jest co prawda niższa niż w roku ubiegłym, ale utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (6 654 wolnych miejsc pracy zgłoszonych w kwietniu 2017 r. wobec 8 674 miesiąc wcześniej i 8 108 w kwietniu 2016 r.).

Zbierane co miesiąc informacje z powiatowych urzędów pracy na temat rynku pracy w regionie wskazują, że liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec kwietnia 2017 roku wyniosła 61 307 osób. Oznacza to, że w ciągu miesiąca liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 4 036 osób (6,2%), a w porównaniu z kwietniem 2016 roku jest niższa o 13 658 osób (18,2%).

Według ostatnich oficjalnych informacji GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w marcu br. wyniosła 10,7% wobec 13,1% rok wcześniej. Był to największy odnotowany spadek w grupie województw.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego