Aleja Bukowa – zbiorowy pomnik przyrody w Zachodniopomorskiem jak nowy!

Droga z Jacinek do Nacławia wiedzie pośród malowniczej alei bukowej, będącej jednym z nielicznych takich obiektów w kraju. Ma ona ogromne znaczenie dla przyrodniczego krajobrazu na Pomorzu Zachodnim, a dzięki funduszom unijnym w ramach Interreg, wykonano zabiegi pielęgnacyjne i stworzono tablice informacyjne.

Fot. Federacja Zielonych GAJA

Aleja Bukowa to zbiorowy pomnik przyrody, który obejmuje 557 drzew. Najstarsze mają ponad 200 lat. Stanowią one ważne siedliska przyrodnicze i korytarze ekologiczne. Swój dom znalazło tu wiele gatunków ptaków, ssaków i owadów zagrożonych wymarciem.

Fot. Federacja Zielonych GAJA

Projekt „Aleje dla bioróżnorodności”

Zabiegi pielęgnacyjne oraz tablice informacyjne zostały wykonane w ramach projektu „Aleje dla bioróżnorodności”. Partnerem wiodącym jest Federacja Zielonych GAJA, a partnerem wspierającym Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim.

Fot. Federacja Zielonych GAJA

Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez budowanie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Inicjatywa koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego zakładając przywrócenie zasobów przyrodniczych przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych.

Poprawa stanu zadrzewień przydrożnych ma zapewnić stabilizację bytową zwierzętom, korzystającym z drzew jako miejsc gniazdowania, żerowania, schronienia lub szlaku komunikacyjnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl