430 milionów złotych na rozwój Pomorza Zachodniego

Województwo Zachodniopomorskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawarły umowę dotyczącą zarządzania prawie 430 milionami złotych.

Pożyczki dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, linie finansowania, pożyczki na zapewnienie wkładu własnego czy VAT – to tylko niektóre z pomysłów na wykorzystanie środków finansowych wracających z programów JEREMIE i JESSICA. Podpisana 1 sierpnia 2017 r. umowa powierzenia sprawia, że za zarządzanie blisko 430 milionami złotych będzie odpowiadał Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, utworzony w ramach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju ma stać się narzędziem do prowadzenia polityki rozwojowej Pomorza Zachodniego i lekarstwem na negatywny efekt spodziewanego ograniczenia dopływu pieniędzy z Unii Europejskiej po 2023 roku.

– My już dziś myślimy o przyszłości. Pieniądze udostępniane w ramach nowej perspektywy, na jej koniec również zasilą tę nową instytucję. Stworzymy Fundusz, który będzie dysponował ponad 1 miliardem złotych na wsparcie sektora MŚP i JST – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Perspektywa finansowa 2007-2013 pokazała, że środki zwrotne są bardziej efektywne od mechanizmów dotacyjnych. Pozwalają m.in. na wielokrotne angażowanie w finansowanie kolejnych projektów, a poprzez angażowanie instytucji finansowych przyciągają dodatkowe pieniądze i dywersyfikują ryzyko.

Nowo powstały Fundusz będzie na bieżąco monitorował i adaptował swoją ofertę do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Pierwsze środki dla przedsiębiorców Fundusz powinien uruchomić w okolicach połowy 2018 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego