40 procent terenu Świnoujścia to aktywna biologicznie powierzchnia miasta!

Samorząd nadmorskiego kurortu odważnie inwestuje i zmienia tkankę miejską. W ostatnich latach przybyły kilometry promenad w Dzielnicy Nadmorskiej, obiekty użyteczności publicznej, jak przedszkole czy zakład opieki długoterminowej. Powstają nowe drogi i obiekty prywatnych inwestorów. Gdy nowe inwestycje mają wpływ wycinkę drzew, prowadzone są nasadzenia kompensacyjne. Warto przy tym wiedzieć, że aktywna biologicznie powierzchnia miasta to aż 40 procent terenu Świnoujścia!

W ostatnim dwudziestoleciu Świnoujście przeszło spektakularną metamorfozę. Nowe przestrzenie publiczne, takie jak promenada zdrowia w Dzielnicy Nadmorskiej czy ciąg spacerowy na wydmach, Centralny Układ Komunikacyjny z wyłączonym z ruchu Placem Wolności, zrewitalizowane tereny parku zdrojowego i parku Chopina, a także realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych, to tylko niektóre z szerokiego zakresu przedsięwzięć przekształcających i uatrakcyjniających miasto.

Dynamika z jaką wprowadzano zmiany wywołała potrzebę intensywnych prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stawiając nowe wyzwania przed urbanistami. W efekcie Świnoujście należy do miast o najwyższym stopniu pokrycia miejscowymi planami (~95 procent).

Miastu nie grozi „betonoza”

Wartości przyrodnicze miasta, ciekawie prowadzona zieleń należą do priorytetów kurortu. Dlatego w Świnoujściu zjawisko „betonozy” nie grozi. Rozwój miasta, budowanie jego struktury funkcjonalno-przestrzennej, prowadzone jest w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Władze realizują je od wielu lat, dbając zarówno o wyważoną wysokość nowo powstałych obiektów, jak również o wymagane powierzchnie zielone, wynikające z planów. Zachowuje się historycznie ukształtowane tereny zieleni – parki, skwery i zieleńce, dbając również o charakterystyczną dla Świnoujścia zieloną strefę oddzielającą część typowo miejską od uzdrowiskowej. W planach miejscowych odpowiedni wskaźnik terenów zielonych jest przypisany do każdego terenu przeznaczonego pod zabudowę. Zwykle nie widać tego w realizacji. Pełny obraz danego zagospodarowania terenu pokazuje się dopiero po jej zakończeniu.

Fot. UM Świnoujście

Przedwczesna krytyka

Wydaje się, że często krytyka czy obawy mieszkańców wynikają z przedwczesnej oceny danej inwestycji – jeszcze w trakcie budowy – mówi Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście.Na przykład wcześniej krytykowany przez niektórych Plac Wolności obecnie „żyje” i stanowi jedną z najbardziej lubianych przez mieszkańców przestrzeni miejskich, z której korzystają na co dzień, a także w okresach świątecznych, jak i wakacyjnych. Inną inwestycją wzbudzającą kontrowersje w czasie realizacji była promenada zdrowia. Teraz, po jej funkcjonowaniu już drugi rok i rozrośnięciu się zieleni widzimy, jak pięknie wkomponowała się w otoczenie i jak jest potrzebna przy obecnej intensywności ruchu turystycznego.

Zobacz także:

„Promenada Zdrowia” w Świnoujściu otrzymała tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego

W Świnoujściu zostanie utworzona promenada leśna

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl