3 miliony na Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Szkolenia, konferencje, kampanie i modernizacja ośrodków edukacyjnych. To wszystko z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego do 15 października 2022 roku mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na autorów projektów, czyli samorządy, stowarzyszenia i fundacje – czekają 3 miliony złotych.

Na co można przeznaczyć środki?

Przekazane środki pozwolą beneficjentom na zrealizowanie działań edukacyjnych, takich jak: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje, wydawnictwa i modernizacja ośrodków edukacyjnych. Działania mają dotyczyć efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, transportu niskoemisyjnego i przeciwdziałania emisjom oraz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Informacje o Programie

Projekty będą dofinansowane do 90% lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, a maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. O wsparcie mogą starać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i związki międzygminne, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, a także inne jednostki, prowadzące działalność w zakresie m.in. ochrony przyrody, promocji zdrowia, szkolnictwa, kultury i pomocy społecznej. Nabór wniosków potrwa do 15 października 2022 roku.

Łączna pula środków na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej to 60 milionów złotych.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku o dofinansowanie można znaleźć na stronie: https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej/

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl