18 milionów złotych na ekonomię społeczną

08:10
ekonomiaspoleczna

03_4.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że liczne stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe będą mogły liczyć na wsparcie. Stanie się to za sprawą dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 dla Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, wartego ponad 18 milionów złotych. Te środki zostaną rozdysponowane m.in. na animację lokalną, połączoną z działaniami edukacyjnymi i integracyjnymi, tworzenie podmiotów obywatelskich i ich rozwój, a także wspieranie lokalnych animatorów.

– Dzięki możliwościom jakie daje nam ekonomia społeczna możemy budować społeczeństwo obywatelskie, inspirować i zachęcać ludzi do aktywności w swoich małych ojczyznach, ale także pomagać w powrocie do społeczeństwa. Dla tych, których życie z różnych powodów nie ułożyło się tak, jak by chcieli, to wsparcie jest czasami ostatnią deską ratunku – mówi Anna Mieczkowska, członek zarządu.

Dwoma głównymi celami, które mają zostać wzmocnione w 21 wspólnotach samorządowych są zrównoważony rozwój i samoorganizacja obywatelska. Będą one wspierane poprzez działania związane z ekonomią społeczną. Ich realizatorem będzie Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES). W skład Sieci wchodzą: 4C Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Gmina Pyrzyce, Gmina Miejska Wałcz, Fundacja Nauka dla Środowiska, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Pod Aniołem.

Dzięki ponad 18 milionom złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, SZOWES zrealizuje działania w ramach czterech projektów, z których każdy obejmować będzie wsparcie subregionu koszalińskiego, szczecineckiego, szczecińskiego i stargardzkiego. W ramach działania 7.3 wsparciem finansowym będzie można objąć m.in animację lokalną połączoną z działaniami o charakterze edukacyjnym i integracyjnym, tworzenie podmiotów obywatelskich i ich rozwój, wspieranie lokalnych animatorów, a także usługi rozwoju ekonomii społecznej – czyli szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe oraz działania edukacyjne prowadzące do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego