Pomorze Zachodnie z trzecim w Polsce tempem wzrostu PKB

10:00

O 5,7 proc. w 2015 roku wzrósł produkt krajowy brutto województwa zachodniopomorskiego. Tym samym Pomorze Zachodnie jest na trzecim miejscu w Polsce pod względem tempa wzrostu. Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego, nasz region wyprzedzają tylko Wielkopolska i Małopolska.

Wspólną pracą z wieloma samorządowcami, w tym ze śp. Sławomirem Pajorem, zbudowaliśmy solidną ofertę inwestycyjną i dobry klimat dla przedsiębiorczości. Rozwój naszych lokalnych firm i nowi inwestorzy ściągnięci do regionu dały rezultat w postaci najszybciej spadającego bezrobocia w ostatnich dwóch latach i bardzo szybki wzrost PKB. Brawa należą się przedsiębiorcom, inwestorom i samorządowcom. Pracujemy, by ten trend utrzymał się w kolejnych latach – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wstępnych szacunków rocznej wartości PKB na poziomie województw wynika, że w 2015 r. we wszystkich regionach w Polsce odnotowano wzrost gospodarczy. Zachodniopomorskie znalazło się w grupie regionów o najszybszym tempie wzrostu z wynikiem 5,7 proc., przy średniej krajowej na poziomie 4,6 proc. Nieznacznie lepsze wyniki miały tylko: Wielkopolska – 6,1 proc. i Małopolska – 6 proc. Najmniejszy wzrost wypracowały Lubelskie i Podlaskie – o 2,5 proc. Ponadto po raz kolejny wzrósł udział Pomorza Zachodniego w krajowym PKB
w przeliczeniu na mieszkańca, które obecnie wynosi 84,9 proc., co plasuje region na 8. pozycji w Polsce.

Od 2002 r. i momentu renacjonalizacji Stoczni Szczecińskiej, zachodniopomorski PKB co prawda nominalnie nieznacznie wzrastał, lecz jego dynamika była zdecydowanie niższa niż w każdym innym regionie. Stopniowo spadaliśmy w klasyfikacji PKB per capita, stabilizując się na 8. pozycji wśród województw, co daje ok. 85 proc. średniej krajowej. W ostatnich latach Pomorze Zachodnie przechodzi gruntowną transformację swojego profilu gospodarczego, czego efekty zaczynają być zauważalne m.in. w danych dotyczących PKB. Począwszy od 2014 r. wzrost PKB w naszym województwie jest wyższy niż średnia krajowa i – odpowiednio – w 2014 była to 6. najwyższa dynamika, a w 2015 już 3.

Informacje ze Stargardu można znaleźć na stronie portalu:

stargardzka.pl