Wioski SOS poszukują mam

11:00
Wioski sos

02.09.2016 r. odbyły się  XI urodziny SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie. Już od 11 lat potrzebujące dzieci znajdują bezpieczny dom w gminie Karlino.

Co to jest i co robi?

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children Villages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat.

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny. Stowarzyszenie chce, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Polskie Stowarzyszenie pomaga dzieciom w Polsce i w Kamerunie.

W Polsce Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

W ramach opieki zastępczej w Polsce funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzone są Programy Umacniania Rodziny.

W 2016 rok Stowarzyszenie postanowiło podać dobro dalej i pomóc również afrykańskim dzieciom, żyjącym w skrajnej biedzie. Priorytetem organizacji pozostaje opieka nad polskimi dziećmi, jednak od maja 2016 można również przekazać darowiznę na projekty Stowarzyszenia w Kamerunie.

 

Aby wioski mogły właściwie funkcjonować potrzebne są specjalne osoby – mamy.

SOS Wioski Dziecięce poszukują rodziców zastępczych dla swoich małych podopiecznych. Każdy, kto kocha dzieci może spróbować stworzyć szczęśliwy dom dla gromadki maluchów w jednej z czterech Wiosek. Jeśli obawiasz się, że nie dasz sobie rady to dobrze – oznacza to, że jesteś odpowiedzialny. Właśnie takie osoby są potrzebne!

Kto może zostać rodzicem SOS?

– Osoby samotne lub małżeństwa,

– Osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,

– Osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino),

– Kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci.

Wszyscy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie praktyczne i teoretyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu wychowawcy w SOS Wiosce Dziecięcej oraz kurs PRIDE (lub inny zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dający uprawnienia do bycia rodzicem zastępczym lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Jak to działa?

Rodzice SOS mieszkają z dziećmi (6-8 dzieci) w domku jednorodzinnym, należącym do SOS Wioski Dziecięcej. Głównym zadaniem Rodzica SOS jest przygotowanie powierzonych jego opiece dzieci do samodzielności. Tak jak każdy rodzic prowadzi dom, opiekuje się dziećmi, planuje ich rozwój, dba o wypełnianie obowiązku szkolnego, współpracuje ze szkołą i poszczególnymi nauczycielami. Kształtuje też u dzieci umiejętności i nawyki pracy, uczy gospodarności, oszczędności i odpowiedzialności. Tworzy przy tym serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych.

Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie. Matki, jak to zwykle bywa w rodzinach wielodzietnych, wstają wcześnie rano, żeby przygotować śniadanie dla licznej, bo sześcio – a niekiedy ośmioosobowej gromadki dzieci. Małe dzieci pozostają w domu z mamą, a starsze wychodzą do przedszkola lub szkoły. Godziny rozpoczęcia i powrotu dzieci ze szkoły wyznaczają rytm dnia. Po obiedzie i krótkim odpoczynku dzieci zabierają się do zadań domowych.

W związku z dużymi zaniedbaniami środowiskowymi dzieci oraz ich trudnościami w nauce, w Rodzinie SOS bardzo dużo czasu poświęca się na naukę i odrabianie prac domowych. Wdrażanie dzieci do systematycznej, a nade wszystko samodzielnej pracy, wymaga wielkiej dyscypliny zarówno u dziecka, jak i rodzica. Wieczorem, gdy wszystkie dzieci są już w domu, wspólnie przygotowujemy kolację. Jest wtedy okazja do rozmów, podsumowania dnia, podzielenia się swoimi radościami i smutkami.

Wychowawca pełniący rolę Rodzica SOS powinien szanować pochodzenie, korzeniereligię dziecka, być otwarty na współpracę z jego rodziną naturalną. Ma możliwość korzystania z różnorodnych form pomocy, jaką zapewniają dyrektor, pracownicy pedagogiczni, techniczni i administracyjni wioski. Szczegółowe zadania Rodziców SOS są zawarte w ich zakresie obowiązków.

Wychowawca jest ubezpieczonyotrzymuje miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a także miesięczny budżet na prowadzenie gospodarstwa domowego, z którego rozlicza się zgodnie z instrukcją finansową Stowarzyszenia.

Rodzic SOS na okres współpracy ma zapewniony dom w SOS Wiosce Dziecięcej, korzysta z dni wolnych. W czasie jego nieobecności zastępują go asystenci.

W przypadku małżeństw jedno z małżonków, pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą w stosunku do powierzonych dzieci jako Wychowawca/Rodzic SOS, a drugie jako Asystent Wychowawcy.

Asystent Wychowawcy zobowiązany jest również do pracy poza SOS Wioską Dziecięcą, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i możliwościami zawodowymi.

Więcej na : http://szukamymamy.pl/

Zachęcamy również do wspierania tych ważnych działań, które podejmują wioski – więcej informacji: https://wioskisos.org/

Źródło: Urząd Miejski w Karlinie oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce