Szpital „Zdroje” apeluje o pomoc. Potrzebny jest sprzęt medyczny i środki ochrony

Szpital „Zdroje” to jedyna placówka w naszym województwie wyznaczona do opieki nad kobietami w ciąży, rodzącymi oraz noworodkami i małymi dziećmi zakażonymi koronawirusem. Niestety szpital nie dysponuje wszystkimi niezbędnymi sprzętami do realizacji tego zadania.

W każdej chwili do szpitala w Zdrojach mogą trafić pierwsi pacjenci wymagający zastosowania najbardziej rygorystycznych procedur sanitarnych. Dlatego jednym z najważniejszych i najpilniejszych zadań jest obecnie zapewnienie czystości i sterylności pomieszczeń szpitalnych. Do tego potrzebne są specjalistyczne urządzenia.

Nasz szpital musi pilnie zakupić dwa urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń – czyli do dezaktywacji i likwidacji wszelkich zanieczyszczeń (w tym koronawirusów) w nich występujących. Koszt ich zakupu to 139.000 zł. Obecnie, przy wzrastających o setki procent cenach materiałów i produktów medycznych, szpital nie jest w stanie sfinansować takiego przedsięwzięcia ze środków własnych – mówi Magdalena Knop, rzecznik prasowy szpitala „Zdroje”. 

Szpital przypomina, że wirus SARS-CoV-2 utrzymuje się w powietrzu przez 30 minut, a na powierzchniach nawet do 72 godzin. Mobilne aparaty do dekontaminacji umożliwią usunięcie i dezaktywację mikroorganizmów z danego pomieszczenia, a także ze wszystkich znajdujących się w nim sprzętów. – Niezwykle ważną z praktycznego punktu widzenia i bezpieczeństwa zaletą jest to, że można je wykorzystywać na salach, w których przebywa pacjent i personel, dzięki czemu nie ma potrzeby czasowego wyłączania pomieszczeń poddawanych dezynfekcji i czyszczeniu. W razie potrzeby mogą pracować 24 godziny na dobę – dodaje Magdalena Knop.

Szpital w Zdrojach potrzebuje też sprzętów i aparatury medycznej, m.in. dodatkowego łóżka porodowego dla zakażonych koronawirusem ciężarnych. W placówce brakuje też środków ochrony osobistej.

Dlatego dyrekcja i pracownicy szpitala „Zdroje” zwracają się do firm, instytucji, organizacji i osób prywatnych z prośbą o pilne wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone konto bankowe szpitala:

Bank PKO BP 28 1020 4812 0000 0602 0084 5404

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl