Sadzenie kwiatów, warzyw i owoców oraz wszelkie czynności związane z ich pielęgnacją nie wydają się być czymś szczególnie nadzwyczajnym, jednak dla osób niepełnosprawnych ruchowo to działania, których często nie doświadczają ze względu na ograniczone możliwości ruchu. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS pragnie, aby niepełnosprawni wychowankowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach otrzymali szansę na to, aby „ziemię poczuć pod swoimi rękami”.

„Naszym marzeniem jest zbudowanie ogrodu terapeutycznego, który byłby dostosowany do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach. Chcielibyśmy, aby mogły swobodnie się po nim przemieszczać i wykonywać wszelkie potrzebne, a dostosowane do ich możliwości, prace ogrodnicze. Sądzimy, że byłby to doskonały sposób na realizację ich pasji i ważnych element rehabilitacji. Mamy nadzieję, że właśnie te zajęcia związane z sadzeniem i pielęgnacją kwiatów oraz warzyw i owoców przyczynią się do poprawy funkcjonowania nie tylko narządów ruchu, ale także funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego naszych podopiecznych. 
Ogród terapeutyczny, który chcielibyśmy założyć dawałby naszym niepełnosprawnym wychowankom możliwość swobodnego poruszania się po nim. Aby mógł spełniać tę funkcję, jego architektura, musi być dostosowana:

– alejki ogrodowe prowadzone po równym terenie, bez większych różnic poziomów w formie delikatnych równi pochyłych, z utwardzoną nawierzchnią o szorstkiej, przeciwpoślizgowej fakturze, która zapewnia bezpieczeństwo w poruszaniu się po nich
– podwyższone rabaty, kwietniki i kwietne stoły, a pod tymi nasadzeniami zaprojektowana specjalna przestrzeń na nogi, która umożliwia pracę w pozycji siedzącej przodem do stołu, co w przypadku dysfunkcji narządów ruchu wychowanków placówki jest bardzo ważne
– wiele roślin uprawianych w kontenerach, a konstrukcje pionowe umożliwiają uczniom łatwy kontakt z roślinami i glebą bez konieczności schylania się czy kucania
– tablice informacyjne zawierające treści w formie piktogramów

Chcielibyśmy także, aby narzędzia i systemy nawadniania niezbędne do pracy i pielęgnacji ogrodu, dostosowane były do potrzeb dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami układu ruchu. Ogród terapeutyczny znajdowałby się na terenie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. W związku z bliskim położeniem Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” planujemy organizację warsztatów florystycznych i kucharskich, w których, dzięki produktom pochodzącym z ogrodu terapeutycznego, braliby również udział podopieczni tej właśnie placówki. Zapraszamy do głosowania na naszą inicjatywę. Wierzymy, że dzięki Waszej pomocy uda nam się stworzyć nasz mały OGRODOWY RAJ.”

Głosować można na stronie: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1394,ogroacuted-ktoacutery-leczy.html

Więcej informacji o inicjatywie na fanpage’ach SOSW Stowarzyszenia Amicus.