PCK rozpoczyna zbiórkę pod hasłem #napomocUkrainie

Z powodu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna zbiórkę środków. Hasło przewodnie to #napomocUkrainie. PCK jest gotowe na zorganizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy zostali poszkodowani przez konflikt zbrojny.

Co robi PCK?

Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, informuje, że: Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Uruchamiamy zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia.

Wpłaty na pomoc dla Ukrainy, należy wykonywać na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Otrzymane pieniądze będą przeznaczone na kupno produktów spożywczych, materiałów opatrunkowych i na zabezpieczenie innych, najważniejszych potrzeb.

Co już udało się osiągnąć?

Polski Czerwony Krzyż jest przygotowany do pomocy Ukrainie. Już w połowie lutego 2022 roku Lubelski Oddział Okręgowy PCK przekazał łóżka polowe, materace i śpiwory. Umożliwią one przygotowanie 370 miejsc dla potrzebujących obywateli Ukrainy na przejściach granicznych na Lubelszczyźnie. Do działania gotowy jest też Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie.

Rafał Sakowski, koordynator ds. ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK powiedział, że: Grupy Ratownictwa PCK w każdej chwili mogą wesprzeć służby państwowe oraz lokalne władze w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzeniu wstępnej segregacji medycznej ewentualnych poszkodowanych, przekraczających granicę polsko-ukraińską.

Polski Czerwony Krzyż, jeżeli będzie to potrzebne może również wspomagać miejsca tymczasowego zakwaterowania uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi. Ma odpowiedni sprzęt (łóżka polowe, śpiwory, koce, żywność środki higieny osobistej) i ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy humanitarnej. Jego działania pozwolą zagwarantować schronienie i opiekę osobom poszkodowanym.

Działania w 2014 roku

W 2014 r. Polski Czerwony Krzyż pomagał poszkodowanym na Ukrainie z powodu katastrofy humanitarną związanej z działaniami zbrojnymi na wschodzie państwa. Wtedy zebrane środki przekazana na zakup najpotrzebniejszych produktów. Zajmował się tym Ukraiński Czerwony Krzyż. W dalszej kolejności pieniądze przekazano na pomoc uchodźcom w Polsce, opłacenie leczenia dla rannych, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, które przeżyły wojenną traumę.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl