Miasto Szczecin i Urząd Marszałkowski przekażą paczki najbardziej potrzebującym

W tym roku w Szczecinie nie będzie tradycyjnego śniadania wielkanocnego dla osób bezdomnych, starszych i ubogich, ale w zamian przygotowano blisko 500 paczek. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przeznaczyć 200 tys. zł na paczki dla mieszkańców regionu, którzy najbardziej odczuli skutki epidemii koronawirusa.

475 paczek dla potrzebujących ze Szczecina

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. W tym szczególnym czasie osoby samotne, starsze czy pozbawione dachu nad głową nie zostaną pozostawione bez pomocy. Miasto Szczecin we współpracy z licznymi darczyńcami przygotowało 475 paczek, w których znajdą się produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz podstawowe środki czystości (np. mydła, dezodoranty i pasty do zębów).

Przygotowane pakiety zostaną dostarczone potrzebującym z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Ich dystrybucją zajmie się straż miejska oraz wolontariusze czwartkowych „Spotkań przy zupie”, stowarzyszenia Fenix, Misji Społecznej Teen Challenge, Caritas i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Koordynatorem akcji jest Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Minimum 4 tys. paczek dla potrzebujących z Pomorza Zachodniego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że przeznaczy 200 tys. zł na paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Pozwoli to na przygotowanie minimum 4 tys. pakietów, w których znajdą się m.in. produkty spożywcze, środki czystości oraz do dezynfekcji i higieny.

Pierwsze dary będą dostarczane już w przyszłym tygodniu. Za realizację akcji pomocowej będzie odpowiadać organizacja, która do 15 kwietnia br. do godz. 15.30 zgłosi swoją ofertę.

– Niezmiennie dążymy do tego, by Pomorze Zachodnie było regionem otwartym, równym, solidarnym i wrażliwym na potrzeby innych. Pomoc osobom znajdującym się teraz w najtrudniejszej sytuacji życiowej to nasz społeczny obowiązek. Za pośrednictwem organizacji pozarządowych wyciągamy rękę do mieszkańców, którym w obecnej sytuacji najtrudniej. Przeznaczamy na przygotowanie i dystrybucję paczek zwierających artykuły pierwszej potrzeby 200 tys. zł wsparcia  – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zlecenie realizacji tego zadania z pominięciem zasad otwartego konkursu jest możliwe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl