UNICEF apeluje o pomoc dla dzieci z Ukrainy

W obliczu wojny na Ukrainie w niebezpieczeństwie znalazło się 7,5 mln dzieci w tym kraju. UNICEF, który od 8 lat działa na terenie wschodniej Ukrainy organizuje obecnie transporty czystej wody, pomoc medyczną, higieniczną oraz edukacyjną dla poszkodowanych. Osoby, które chcą wesprzeć UNICEF w działaniach mogę przekazać darowiznę przez stronę unicef.pl/ukraina.

Działania wojenne na terytorium Ukrainy spowodowały, że całe rodziny przenoszą się wraz z dziećmi do metra i schronów. Przerażeni ludzie starają się wyjechać z terenów ogarniętych woja lub ukryć – potrzeby są ogromne i cały czas rosną. Niezbędne są produkty higieniczne, ręczniki, koce, paliwo czy apteczki pierwszej pomocy.

Mobilne zespoły pracowników UNICEF organizacji zapewniają wsparcie psychologiczne dzieciom, które ucierpiały na skutek traumy, lęku i niepewności. UNICEF apeluje do stron konfliktu o nieustanną ochronę wszystkich dzieci oraz umożliwienie organizacjom humanitarnym bezpiecznego i szybkiego dotarcia do potrzebujących dzieci, gdziekolwiek się znajdują.

Apele o ochronę infrastruktury

Organizacja wzywa wszystkie strony konfliktu do powstrzymania się od niszczenia podstawowej infrastruktury, w tym placówek medycznych, szkół czy wodociągów. Otrzymujemy liczne doniesienia o poważnych niedoborach wody, a także o błyskawicznie rosnącej liczbie próśb o pomoc psychologiczną.

W nadchodzących dniach będziemy współpracować z UNHCR i innymi agencjami ONZ nad planem działania dla krajów sąsiadujących. Aktywowaliśmy również tzw. Blue Dots, czyli punkty wsparcia dla dziecka i rodziny. Z tego mechanizmu korzystaliśmy już podczas kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Europie w latach 2015-2016, zapewniając podstawową pomoc przemieszczającym się dzieciom i rodzinom. Liczymy na wspólne wysiłki całej rodziny ONZ, aby razem odpowiedzieć na tę sytuację, powiedziała Afshan Khan, Regionalna Dyrektor UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej.

Potrzeby są ogromne

UNICEF apeluje o 66,4 mln dolarów, aby zapewnić dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych, szczepień, opieki zdrowotnej, edukacji, wsparcia psychologicznego oraz finansowego dla 7,5 mln dzieci na Ukrainie.

Pomóc można wspierając zbiórkę funduszy uruchomioną przez UNICEF Polska na stronie: unicef.pl/ukraina.

fot. UNICEF

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl