Co można dostać za pół litra?

13:07

Niecałe pół litra (dokładnie 450 ml) oddanej krwi, to nie tylko świadomość niesienia pomocy, ale też liczne przywileje m.in.: wybrany kurs, bilety na mecze Pogoni Szczecin czy darmowe przejazdy komunikacją miejską.

Honorowy Krwiodawca to brzmi dumnie! I tak właśnie jest. Oddając krew, ratujemy zdrowie i życie innym.

Jakie przywileje czekają na Dawców Krwi w Szczecinie?

Bezpłatna Komunikacja Miejska

Osoby uprawnione: Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest honorowy dawca krwi, który przez okres co najmniej 10 lat oddał honorowo minimum 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Dokument upoważniający: Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej stanowi legitymacja wydana przez Urząd Miejski w Szczecinie, podpisana przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta. Bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej przez osoby uprawnione nastąpić może wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji.

Akcja kurs za 450 groszy

Akcja trwa w terminie 01.10.2016 r.–30.06.2017 r. Wystarczy oddać 450 ml krwi, pobrać imienne zaświadczenie, zgłosić się z nim do Organizatora i uiścić opłatę w wysokości 450 groszy.

Szczegółowe informacje i regulamin: http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/aktualnosc_141_oddaj_krew_i_wymien_zaswiadczenie_na_kurs_za_450_gr.htm

Oddaj krew – odbierz bilet na mecz Pogoni

Aby odebrać bezpłatny bilet na mecz Pogoni, przy rejestracji należy podać hasło „Pogoń Szczecin”. Po oddaniu krwi Uczestnik Konkursu otrzyma od RCKiK imienne zaświadczenie, które upoważnia do otrzymania biletu na wybrany mecz Ekstraklasy rundy jesiennej w sezonie 2016/2017. Na zaświadczeniu pracownik RCKiK powinien wyraźnie zaznaczyć, jaka ilość krwi albo jej składników została oddana. W przypadku braku takiej adnotacji, organizator będzie uznawał wartość minimalną – 450 ml. Zaświadczenie będzie miało również specjalną pieczątkę z hasłem „Granatowo-bordowa krew” i herbem klubu.  Zaświadczenie można odebrać wyłącznie niezwłocznie po oddaniu krwi.

Szczegółowe informacje i regulamin: http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/aktualnosc_140_oddaj_krew_odbierz_bilet_na_mecz_pogoni.htm

***

Jak uzyskać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi?

Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawany jest przez Polski Czerwony Krzyż.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” otrzymują osoby:

– Kobieta, która odda co najmniej 5 litrów krwi,
– Mężczyzna, który odda co najmniej 6 litrów krwi.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” otrzymują osoby:

– Kobieta, która odda co najmniej 10 litrów krwi,
– Mężczyzna, który odda co najmniej 12 litrów krwi.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” otrzymują osoby:

– Kobieta, która odda co najmniej 15 litrów krwi,
– Mężczyzna, który odda co najmniej 18 litrów krwi.

Jakie przywileje na nas czekają?

Honorowemu Dawcy Krwi i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach w odrębnych przepisach
– zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
– zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi
– posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości 4500 kcal
– Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

K.Ch.