Polityka Prywatności

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Infoludek.pl zasadniczo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Dane o użytkowniku ujawniamy tylko w dwóch przypadkach:

  1. za wyraźną (wyrażoną pisemnie lub w formie elektronicznej) zgodą i na życzenie użytkownika
  2. na wniosek sądu lub prokuratury w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa.

 

Możemy ujawnić dane osobowe w następującym zakresie:

  1. Osób, które wzięły udział w konkursach i zostały ich zwycięzcami
    • do wiadomości organizatora konkursu: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu
    • do publicznej wiadomości: imię i nazwisko
  2. Osób, które wyraziły opinię na temat prezentowanych w serwisie firm, instytucji i organizacji (imię i nazwisko, jeżeli w polu pseudonim użytkownik podał te dane, w przeciwnym razie podawany jest tylko pseudonim)

 

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz na stronie serwisu Infoludek.pl zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe naszych użytkowników przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Cookies

Używamy cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Infoludek.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o użytkowniku i korzystaniu przez niego z poszczególnych elementów naszego serwisu. Możemy umieścić cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy serwisem infoludek.pl a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Infoludek.pl.