ZWiK zrealizuje projekt wart 148 mln zł

13:46
ZWiK Szczecin (siedziba)

zwik_siedziba2.jpg

„Czysta Odra w Szczecinie” to projekt wart ponad 148 mln zł. ZWiK pozyskał na jego realizację dofinansowanie środkami unijnymi, które przekaże Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa w tej sprawie podpisana została 10 sierpnia br. Wartość dofinansowania to 76,8 mln zł.

Projekt obejmuje realizację 16 kontraktów. Będą to zarówno prace budowlane, jak i dostawy sprzętu lub specjalistycznego oprogramowania. Zgodnie z harmonogramem poszczególne zadania będą wykonywane do roku 2021. Realizacja pierwszych zadań rozpocznie się już w roku bieżącym.

Warunkiem otrzymania dofinansowania było takie skonstruowanie całości projektu, aby 75 proc. kosztów pochłonęły inwestycje dotyczące gospodarki ściekowej. Wniosek przygotowany przez ZWiK te proporcje zachował. W przypadku gospodarki sanitarnej, najpoważniejszymi zadaniami składającymi się na projekt będą budowa kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Sławociesze, Płonia i Żelechowa.

Dużymi zadaniami będą także modernizacja oczyszczalni w Zdrojach i pompowni ścieków „Górny Brzeg” i „Białowieska”. Wśród inwestycji wodociągowych znaczącymi będą modernizacja magistralnej „Miedwianki” i budowa systemu zarządzania siecią wodociągową. Szczególnie interesującym zadaniem będzie montaż turbiny prądotwórczej w komorze zasuw w Zakładzie Produkcji Wody „Pomorzany”. Po realizacji farm fotowoltaicznych, będzie to kolejna inwestycja ZWiK związana odnawialnymi źródłami energii.

W wyniku realizacji projektu „Czysta Odra w Szczecinie” nastąpi:

• budowa 23,91km sieci kanalizacji sanitarnej,

• modernizacja 6,81 km kanalizacji sanitarnej,

• wymiana 0,98km magistral wodociągowych,

• rozbudowa oczyszczalni ścieków „Zdroje”,

• likwidacja oczyszczalni ścieków „Płonia”,

• modernizacja pompowni „Górny Brzeg” i „Białowieska”,

• zakup 2 samochodów z wyposażeniem do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych

• zakup 2 samochodów z wyposażeniem warsztatowym do obsługi sieci,

• wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi,

• wprowadzenie kolejnych nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

ZWiK zakończył przygotowania do realizacji II etapu projektu „Czysta Odra w Szczecinie” i pozyskania na jego realizację dofinansowania unijnego. Na początku sierpnia br. do NFOŚiGW złożony został wniosek o przyznanie wsparcia z funduszy UE. W tym przypadku wartość projektu ZWiK oszacował na 70,7 mln zł, a wnioskowaną wysokość dofinansowania na 36,6 mln zł. Jeśli wniosek spółki zostanie pozytywnie oceniony, to w ramach II etapu projektu „Czysta Odra w Szczecinie” zrealizowanych zostanie 12 kontraktów obejmujących roboty budowlane, dostawy i usługi.

„Czysta Odra w Szczecinie” będzie drugim tak poważnym programem służącym unowocześnieniu gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście wspieranym środkami UE. Poprzedni – „Poprawa jakości wody w Szczecinie” – był jednym z największych tego typu projektów zrealizowanych w Polsce. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 282 mln euro, a najważniejszym zadaniem była budowa oczyszczalni ścieków „Pomorzany”, która została oddana do użytku w 2010 r.

Szczegółowe informacje o poszczególnych zadaniach można znaleźć tutaj:

http://zwik.szczecin.pl/firma/inwestycje/czysta-odra-w-szczecinie

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie