Rusza Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych

09:56

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe – jak co roku – będzie działało od 1 listopada do 31 marca.

W tym czasie pracownicy MOPR, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych będzie trwało od 1 listopada 2016 r., do 31 marca 2017 r. Na terenie Szczecina funkcjonuje 8 schronisk dla osób bezdomnych, w których w okresie zimowym znajduje się 505 miejsc.

  • Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 (Stowarzyszenie Feniks)
  • Schronisko przy ul. Tczewskiej 32 (PKPS)
  • Schronisko dla osób przewlekle somatycznie chorych  przy ul. Hryniewieckiego (Stowarzyszenie „Złoty Wiek”)
  • Schronisko dla kobiet, ul. Piaseczna 4 (Caritas)
  • Schroniska przy ul. Strzałkowskiej 24, Racibora 62, Nehringa 14 (3 placówki Caritasu)
  • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Bulwar Gdański 31.

27 października 2016 roku odbyła się roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Wzięli w niej udział m. in. przedstawiciele: Wydziału Spraw Społecznych, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Stowarzyszenia Feniks, szczecińskich szpitali, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritasu, Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego.

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.

Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotkę informacyjną, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Można znaleźć w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie