EcoGenerator i Most Cłowy – nowi wykonawcy

09:02
EcoGenerator 2016

b5b923bd30cb70cb27f60f619aab3e4cc636e487.jpg

Fot. EcoGenerator.eu

EcoGenerator

Nowy główny wykonawca szczecińskiej spalarni zostanie wyłoniony w trybie „negocjacje bez ogłoszenia”. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wysłał dziś zaproszenie do dziewięciu firm. Następcę Mostostalu Warszawa poznamy najwcześniej pod koniec września.

Mając na względzie dokończenie inwestycji i ochronę budowy przed dekapitalizacją, wybraliśmy tryb konkurencyjny „negocjacje bez ogłoszenia” – mówi Prezes ZUO Tomasz Lachowicz.– To jest tryb, który może być zastosowany ze względu na pilną potrzebę dokończenia zamówienia. A tak jest w tym przypadku. W naszej ocenie budowa musi zostać jak najszybciej wznowiona. Zwykła procedura przetargowa mogłaby zająć wiele miesięcy.

Pierwsza runda rozmów z zaproszonymi firmami odbędzie się za dwa tygodnie. Potem zainteresowani wykonawcy złożą oferty. Cała procedura wyboru nowego głównego wykonawcy EcoGeneratora zakończy się najwcześniej w drugiej połowie września.

Firmy zaproszone do negocjacji: Budimex S.A., CNIM SA, ENEVIS Sp. z o.o., Doosan Lentjes GmbH, PORR Polska, Infrastructure S.A., RAFAKO S.A., TM.E. S.p.A.Termomeccanica Ecologia,  T.I.R.U. SA, Warbud S.A.

Pierwotnie głównym wykonawcą Zakładu Termicznego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (bo taka jest oficjalna nazwa projektu) był Mostostal Warszawa. Kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie EcoGeneratora został podpisany 18 lipca 2012 roku. Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się pod koniec 2013 roku. Zakład miał ruszyć w grudniu 2015 roku. Termin ten został przedłużony aneksem do grudnia 2016 roku. 14 czerwca 2016 roku Mostostal Warszawa złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z ZUO, powołując się m.in. na rzekomo fikcyjny charakter gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów odrzucił argumentację Mostostalu Warszawa jako bezzasadną. Spór między ZUO i Mostostalem Warszawa znajdzie finał w sądzie. ZUO domagać się będzie od Mostostalu Warszawa odszkodowania za niewywiązanie się z kontraktu. Wysokość roszczenia zostanie określona po zakończeniu inwestycji.

Szczecin_Most_Clowy_glowna.jpg

Most Cłowy

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wysłał do firm zaproszenie do złożenia oferty na remont Mostu Cłowego. Zgodnie z założonym harmonogramem ZDiTM jest już także w posiadaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania.

PFU remontu mostu został przekazany z końcem lipca. Dokument wykonało Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski w Gdańsku.

Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór.

Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

Obecnie prowadzona jest procedura udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia zgodnie z art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w formule zaprojektuj i zbuduj. ZDiTM planuje do końca sierpnia br. dokonać wyboru wykonawcy, a następnie zawrzeć umowę, tak by jak najszybciej przywrócić obiekt do użytkowania.

Przewidywany koszt remontu mostu to kwota powyżej 20 000 000 zł.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Most Cłowy zlokalizowany nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin/Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie