Blisko pół miliona złotych na trzeci sektor

11:30
NGO spotkanie 2016

4_52.jpg

Blisko pół miliona złotych dotacji przyznanych NGO’s pozwoli na prowadzenie Regionalnych Akademii Rodziny w powiecie polickim i goleniowskim, trzech Kawiarenek dla Rodziców oraz realizację projektów wspierających młodzież z różnymi problemami. Na pomoc mogą liczyć też seniorzy.

Piętnaście cennych inicjatyw

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz spotkał się w poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. z organizacjami, które realizować będą działania społeczne w obszarze szczecińskim, goleniowskim i choszczeńskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów w Szczecinie, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Oddział Regionalny Szczecin), Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie, Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”, Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Goleniowie, Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych.

Dwie akademie dla rodzin

Środki na prowadzenie Regionalnych Akademii Rodziny, a więc miejsc, które wspierają rodziny poprzez różnego rodzaju zajęcia i konsultacje, pozyskały dwie organizacje: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie.

Sieciowanie seniorów, a w efekcie senioralia

Przegląd teatrów i kabaretów Uniwersytetów III Wieku z regionu, senioralia w czerwcu , warsztaty w tym dziennikarskie, kulinarne, taneczne, to tegoroczne pomysły Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Goleniowie. Organizacja stawia na sieciowanie i profesjonalizację organizacji zrzeszających osoby starsze i działające na ich rzecz i już rozpoczęła swój projekt.

Równe szanse, równy start

Adresatami projektu Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych będą natomiast dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zaplanowane działania realizowane będą poprzez: ekspedycje rowerowe z zajęciami socjoterapeutycznymi i blokiem zajęć outdoorowych, wyjazdy z warsztatami fotograficznymi, arteterapeutycznymi, warsztaty multimedialne oraz psychologiczne. Działania te mają pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu kompetencji społecznych, niwelować bierność w codziennym życiu, tworzyć równe szanse dla osób dyskryminowanych. Stowarzyszenie na ten cel pozyskało blisko 35 tysięcy złotych.

W dorosłość z pozytywnymi doświadczeniami

Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i artystyczno-fotograficzne oraz spotkania reorientujące zawodowo to pomysł Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Zadanie to kierowane jest do wychowanków Ośrodka Kuratorskiego i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Goleniowie. Inicjatywy z podobnego obszaru będą w centrum zainteresowania także Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Oddział Regionalny Szczecin). Organizacja pracować będzie z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym – opuszczającą zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, socjalizacyjne, interwencyjne, a także znajdujące się po leczeniu odwykowym. Wsparciem zostaną objęte także osoby bezdomne. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem” skupi się na młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zajęć będą wzmacniać poczucie własnej poprzez zajęcia teatralne i wolontariat.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego