Wyróżnienia „Naukowiec Przyszłości” dla naukowców z ZUT

10:48
Wyróżnienia „Naukowiec Przyszłości”
Forum Inteligentnego Rozwoju / screen z filmu

Naukowcy i władze polskich uczelni, przedsiębiorcy i inwestorzy oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej – niemal 200 osób spotkało się 20 czerwca 2024 r. na 9. Forum Inteligentnego Rozwoju  w Gdańsku Oliwie, aby promować zrównoważony rozwój i innowacyjne technologie przyszłości. Naukowcy z ZUT otrzymali tam wyróżnienia „Naukowiec Przyszłości”.

Prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, dziekan WTiICh, wziął udział w panelu „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”, gdzie mówił o roli uczelni w kreowaniu innowacji. Za swoje osiągnięcia w badaniach i rozwój technologii chemicznej oraz liczne patenty, prof. Rakoczy został wyróżniony tytułem „Lider Inteligentnego Rozwoju”.

Wyróżnienia „Naukowiec Przyszłości” otrzymali także dwaj inni naukowcy z ZUT. Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT z Katedry Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej, został nagrodzony za badania nad nowoczesnymi technologiami w budownictwie, w tym nanotechnologią i drukiem 3D. Prof. Sikora znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists” w latach 2022 i 2023, a jego projekt badawczy „Recycl3D” (Horyzont 2020) dotyczy wykorzystania recyklingu do produkcji betonu w technologii druku 3D.

Dr inż. Adrian Antosik został wyróżniony za pionierskie badania nad termoodpornymi klejami silikonowymi, które wspierają inteligentny rozwój gospodarki. Dr Antosik, adiunkt w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych, kierował projektem w ramach programu LIDER NCBR.

Celem FIR jest promocja badań naukowych, innowacji technologicznych i społecznych, projektów rozwojowych oraz współpracy między nauką a biznesem z aktywnym wsparciem administracji. Spotkanie to jest ważnym wydarzeniem networkingowym, sprzyjającym współpracy międzybranżowej i pozabadawczej.

Relacja z 9 FIR:

Jubileuszowe 10. Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się 21-22 listopada 2024 r. w Uniejowie.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl