„Tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców” – debata i przedstawienie najnowszych badań

08:41
Materiały Organizatora

W czwartek, 9 listopada 2023 roku, o godzinie 18:00, odbędzie się debata pt. „Tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców” w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Podczas tego wydarzenia socjolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawią wyniki najnowszych badań sondażowych, które zostały przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego województwa.

W dyskusji udział wezmą dr Robert Bartłomiejski, dr Włodzimierz Durka, dr Sebastian Kołodziejczak, dr Remigiusz Szauer i dr Albert Terelak. Całość poprowadzi dr hab. Maciej Kowalewski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dyrektor Instytutu Socjologii.

Badacze zauważyli, że w dotychczasowych debatach o tożsamości Pomorza Zachodniego rzadko uwzględniane były aktualne badania naukowe. W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie tożsamości, zakorzenienia, kapitału społecznego i związków z morzem. Będą starali się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego, jak np. „kim jesteśmy?”, „co myślimy o naszym pochodzeniu, historii i religijności?” oraz „czy proces zakorzeniania można uznać za zakończony?”.

Uczestnicy debaty „Tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców”:

  • Dr Albert Terelak – specjalizuje się w badaniach związanych z migracją i tożsamością lokalną oraz regionalną, ze szczególnym naciskiem na problematykę przemocy domowej.
  • Dr Robert Bartłomiejski – socjolog i europeista, badacz socjologii miasta z uwzględnieniem portów, morza i życia miejskiego.
  • Dr Włodzimierz Durka – specjalizuje się w socjologii gospodarki, rozwoju lokalnego i regionalnego, bada transformację społeczno-gospodarczą i modernizację Pomorza Zachodniego.
  • Dr Remigiusz Szauer – zajmuje się socjologią religii, duchowości, moralności oraz socjologią młodzieży w kontekście Pomorza Zachodniego.
  • Dr Sebastian Kołodziejczak – badacz norm społecznych, migracji i tożsamości lokalnej oraz regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.

To wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia kultury, historii i tożsamości regionu Pomorza Zachodniego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl