Szansa dla uzdolnionych studentów: nabór do IV edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Najzdolniejsi studenci mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swoich innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć. 9 października rusza nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Dotychczas w III edycjach programu MEiN dofinansowało 408 projektów. Na wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych projektów młodych naukowców przeznaczono ponad 22 mln zł.

Celem programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” jest wsparcie studentów w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności kół naukowych, a także usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych do sfery gospodarczej. W ramach przedsięwzięcia możliwy jest także zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W ramach programu koła naukowe mogą uzyskać finansowanie albo dofinansowanie projektu, które nie przekracza 70 tys. zł. Dopuszczany jest udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach przedsięwzięcia, ale nie jest to warunek obligatoryjny.

Źródło: gov.pl

Nabór wniosków rusza 9 października i potrwa do 10 listopada 2023 r.

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Więcej informacji TUTAJ.

W poprzednich III edycjach wsparcie otrzymało 408 projektów, w tym:

  • w 2021 r. dofinansowanie otrzymało 128 projektów na łączną kwotę prawie 6,6 mln zł; laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców;
  • w 2022 r. dofinansowanie otrzymało 106 projektów na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł; laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców;
  • w 2023 r. dofinansowanie otrzymały 174 projekty na łączną kwotę blisko 9,8 mln zł; laureaci zostali wyłonieni spośród 308 wnioskodawców.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl