Hałas podwodny gorszy od fajerwerków

13:59
Hałas podwodny
źródło: canva.com

Hałas podwodny to rodzaj dźwięków, które mogą doprowadzić nawet do śmierci organizmów żyjących w wodzie. WWF postanowiło przypomnieć o problemie. Organizacja zwraca uwagę na to, że przed zabawą sylwestrową za pomocą różnych kampanii edukuje się społeczeństwo nt. szkodliwości materiałów pirotechnicznych, zapominając przy tym o hałasie, który występuje cały rok w wodzie.

Hałas podwodny to także zanieczyszczanie środowiska

Dźwięki są naturalnym elementem otaczającego nas świata. Występują zarówno na ziemi, jak i w wodzie. Pochodzą z naturalnych procesów (np. przemieszczanie się mas wody) lub powstają w wyniku działalności człowieka. Ten drugi rodzaj może być niezwykle szkodliwy dla wszystkich organizmów wodnych, zwłaszcza jeśli przybiera duże natężenia. Dźwięki w wodzie o dużym natężeniu mogą być tak samo szkodliwe, jak huk pochodzący z petard. Dodatkowo – dźwięk w wodzie przemieszcza się ok. 4,5 razy szybciej i 60 razy dalej niż w powietrzu. Organizmy wodne są więc zdecydowanie bardziej narażone na negatywne skutki hałasów.

Zaburzenia odbioru otoczenia

Zwierzęta morskie używają fal dźwiękowych jako podstawowego zmysłu. Dotyczy to zarówno ryb, które odbierają dźwięki poprzez ucho wewnętrzne i linię boczną, jak i waleni, które posiadają narządy służące do echolokacji. To właśnie dzięki dźwiękom te piękne zwierzęta są w stanie określić swoje położenie i identyfikować otoczenie. Hałas pochodzący np. z motorówek zaburza ich odbiór otoczenia i zagłusza komunikacje. To powoduje, że ogranicza się zdolność do podstawowych funkcji życiowych (np. rozród) u organizmów wodnych. Skutkiem hałasu jest oddzielanie się od swych grup czy opuszczanie naturalnego środowiska – a to nie koniec.

Hałas może doprowadzić nawet do śmierci

Stres, a nawet ataki paniki to zjawiska, które mogą pojawić się u zwierząt w obliczu hałasu. Niesie to cały szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Badania wykazały, że wskutek hałasu podwodnego zmniejsza się wskaźnik zapłodnień ikry rybiej (o 40%), a żywej ikry aż o 50%. Ponadto hałas może powodować uszkodzenia tkanek czy tymczasową utratę słuchu. W skrajnych przypadkach dochodzi do śmierci zwierzęcia.

Głównym winowajcą, który odpowiada za generowanie hałasu jest człowiek. Powstaje on w wyniku transportu morskiego, wydobyciu surowców czy działalności farm wiatrowych. Przyczyniają się do tego także działania wojskowe prowadzone na wodach (np. detonacja niewybuchów, którą praktykuje się także w Polsce). To bardzo dotkliwe dla niektórych gatunków, a zalicza się do nich m.in. morświny, które są zagrożone wyginięciem.

Jak możemy zniwelować hałas?

Do najskuteczniejszych środków łagodzących hałas podwodny jest m.in. unikanie przez człowieka użytkowania obszarów o znanych koncentracjach organizmów wrażliwych na hałas czy zmniejszenie prędkości podczas przepływania jednostkami żeglugowymi przez te obszary. Z pomocą przychodzi również technologia, dzięki której możliwa jest produkcja cichych statków czy kurtyn bąbelkowych, które minimalizują dźwięki pochodzące z detonacji niewybuchów.

Więcej informacji nt. hałasu podwodnego TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl