Sezon na kąpieliska otwarty!

W zachodniopomorskiem zorganizowano w tym sezonie aż 136 kąpielisk, z czego 37 to kąpieliska śródlądowe, a 99 stanowią kąpieliska morskie. Wszystkie z nich będą w pełni funkcjonować od 1 lipca. Szczegółowe informacje nt. miejsc do bezpiecznego kąpania można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym.

Serwis kąpieliskowy – czym jest?

Serwis umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących danego kąpieliska. Można na nim sprawdzić kwestie otwarcia danego miejsca do kąpieli, a co za tym idzie – obecności ratowników oraz stanu wody, a konkretnie tego czy została już zbadana i czy można się w niej bezpiecznie kąpać. Strona jest aktualizowana na bieżąco więc nie trzeba się obawiać, że trafimy na stare dane, które nie są zgodne z aktualnym stanem rzeczy.

Kąpieliska – Inspekcja Sanitarna czuwa

Każdy akwen, który został wyznaczony na kąpielisko jest sprawdzany przez Inspekcję Sanitarną. Urząd pobiera próbki wody do badania nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu. Organizatorzy w ramach wewnętrznej kontroli pobierają 3 próbki wody w sezonie, a jeśli sezon jest krótszy i nie przekracza 2 tygodni – wówczas pobierane są 2 próbki. Przerwa między każdym badaniem nie może być dłuższa niż 1 miesiąc. Po stwierdzeniu jakichkolwiek przekroczeń w trakcie wewnętrznych badań wody, Inspekcja Sanitarna przeprowadza urzędową kontrolę.

Serwis kąpieliskowy będzie przydatny dla wszystkich, którzy chcieliby ochłodzić się i poopalać w trakcie gorących dni.  To pewne źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć czy jakość wody jest prawidłowa, ale także dowiedzieć się jaką infrastrukturę oferuje dane kąpielisko.

Serwis dostępny jest pod adresem https://sk.gis.gov.pl/index.php

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl