Nagrody Żeglarskie Szczecina

11:30

Szczecin, jako miasto o bogatych tradycjach żeglarskich, ustanowiło własne Nagrody Żeglarskie. Pierwszy raz zostaną one przyznane 25 marca 2017 roku podczas uroczystej Gali Żeglarskiej. Poprzedzi ją zgłaszanie kandydatów i wybór nominowanych.

Nagrody to odpowiedź na inicjatywę lokalnego środowiska żeglarskiego. Wszyscy miłośnicy żeglarstwa są zaproszeni do zastanowienia się nad ewentualnymi nominacjami.

Kandydatury przyjmowane będą od 10 stycznia do 15 lutego 2017 r. Zgłaszać je mogą:

 • mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski;
 • Członkowie Kapituły;
 • instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

Odpowiednie formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane na przygotowywanej obecnie stronie internetowej Nagród Żeglarskich (www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl) nie później niż 10 stycznia 2017 roku. Spośród nadesłanych drogą listowną lub mailową kandydatur wyłonieni zostaną nominowani do poszczególnych wyróżnień. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka Kapituły Nagród do jednej z Nagród, zostanie on wyłączony z prac Kapituły dotyczących tego wyróżnienia. Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali Żeglarskiej zaplanowanej na 25 marca 2017 r.

Kategorii, w których Prezydent Miasta Szczecin (za rekomendacją członków Kapituły) będzie mógł przyznać nagrody jest dziesięć, z czego osiem pierwszych będzie przyznawanych co roku, a dwie ostatnie okazjonalnie:

 • Nagroda imienia kapitana Ludomira Mączki;
 • Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka;
 • Żeglarz Roku;
 • Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego;
 • Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski;
 • Nagroda Kota Umbriagi;
 • Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina;
 • Wydarzenie Żeglarskie;
 • Młody Żeglarz Roku;
 • Żeglarska Nagroda Specjalna.

Ustanowienie Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

Regulamin Nagród Żeglarskich Szczecina

Autor: Wiesław Seidler