Główny Konserwator Przyrody z wizytą studyjną w rejonie planowanego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

08:44
Mikołaj Dorożała
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Główny Konserwator Przyrody, Mikołaj Dorożała 14 maja 2024 r. odwiedził Miedzyodrze, aby wraz z dziennikarzami, mieszkańcami, samorządowcami i lokalnymi przedsiębiorcami oraz grupą inicjatywną rozmawiać o stworzeniu nowego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Park Doliny Dolnej Odry powstaje nie w gabinecie, ale na miejscu, przy współudziale lokalnej społeczności – mówił Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska podczas wizyty studyjnej w województwie zachodniopomorskim.

Do zespołu ds. opracowania założeń utworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry powołani zostali przyrodnicy, lokalni aktywiści i społecznicy z regionu Gryfino, Widuchowa, Kołbaskowo oraz samorządowcy z każdej z tych gmin. Jest również przedstawiciel urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego. Włączamy też przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, jest prezes spółdzielni rybackiej Regalica, rozmawialiśmy dzisiaj z Polskim Związkiem Wędkarskim. Są również przedstawiciele innych parków narodowych, m.in. Karkonoskiego Parku Narodowego.

Nie mamy oficjalnej daty powstania parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry. Za nami pierwsze spotkanie zespołu, a już niedługo kolejne, na którym skupimy się na najważniejszych rzeczach:

  • kwestii dziedzictwa kulturowego, czyli rybołówstwa i tego, jak zagospodarować przestrzeń parku tak, aby służyła lokalnie wędkarzom i rybakom,
  • ustaleniu wstępnej granicy parku oraz otuliny,
  • przygotowaniu komunikacji, zaplanowaniu rozmów z mieszkańcami, spotkań, edukacji.

Większość ludzi nie wie, że tutaj jest taki potencjał, by mógł powstać Park Narodowy, który służyłby lokalnej społeczności. My kojarzymy parki przyrodnicze głównie z tą częścią przyrodniczą, jest to absolutnie zasadne, bo po to je robimy, by chronić walory przyrodnicze, by chronić te walory przyrodnicze, ale ustawa mówi jasno: Parki Narodowe to też dbanie i wsparcie lokalnego dziedzictwa kulturowego – podkreślił minister.

Jak podkreślił główny konserwator przyrody, każdy park narodowy ma plan zadań ochronnych. W planie tym można wpisać kwestie, które będą spójne z charakterem danego miejsca. Dlatego podczas tworzenia nowego parku uwzględniony będzie zarówno aspekt poza przyrodniczy oraz gospodarczy, czy plany inwestycyjne.

Chciałbym również podkreślić, że Odra będzie żeglowna. Ten pomysł nie ma żadnego wpływu na terminal kontenerowy w Świnoujściu. Cały ten plan, kształt, mapę potencjalnego kształtu parku będziemy tworzyć z lokalną społecznością, chcemy włączyć w to jak najszersze grupy społeczne. Park narodowy w Dolinie Dolnej Odry nie będzie nic blokował, a wręcz przeciwnie, jest on szansą i inwestycją. – podsumował Mikołaj Dorożała

/Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/