Bezzałogowy statek powstaje w Akademii Morskiej w Szczecinie

Projekt modelu statku bezzałogowego powstał w marcu br. Obecnie budowany jest kadłub, a po instalacji napędu rozpoczną się pierwsze próby na wodzie.

bezzałogowy statek
Fot. Materiały Akademii Morskiej w Szczecinie

Model będzie wyposażony w ekologiczny napęd elektryczny: do zasilania zastosowane zostaną m.in. ogniwa fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe – tłumaczy prof. Tadeusz Szelangiewicz, kierownik Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zainstalowane pędniki pozwolą na bardzo precyzyjne manewrowanie statkiem łącznie z dynamicznym pozycjonowaniem. – W pierwszym etapie prób i testów układu napędowego wszystkie manewry będą realizowane za pomocą zdalnego (bezprzewodowego) sterowania – dodaje profesor.

Równolegle z budową modelu, trwają laboratoryjne (komputerowe) prace nad autonomicznym systemem sterowania.  Po zainstalowaniu systemu w modelu rozpoczną się testy autonomicznego sterowania na doświadczalnym akwenie Akademii Morskiej w Szczecinie. Po pozytywnym zakończeniu prób, zostanie zbudowany kolejny model bezzałogowego statku. Zostaną też przeprowadzone testy z wymianą informacji pomiędzy pływającymi statkami bezzałogowymi. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie prac badawczo-projektowych nad ekologicznym bezzałogowym statkiem transportowym.

Pracownicy Katedry będą projektować i budować wielkoskalowe modele redukcyjne w ramach działań Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. – Budowa Centrum ruszy już wkrótce – zapowiada JM Rektor Wojciech Ślączka. – Tamtejsze specjalistyczne laboratoria będą stanowić zaplecze dla dziedzin badawczych związanych z zakresu gospodarki morskiej, w tym także dla pracowników Katedry Oceanotechniki i Budowy Okrętów – dodaje.

Budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających pozwoli na potwierdzenie w praktyce działania autonomicznego modelu, który jest budowany obecnie, a także kolejnych projektów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl