Zostań członkiem zespołu do spraw SBO 2017

13:12
budzet obywatelski

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w dniach od 22 do 28 marca 2016 r. na adres: sbo2017@um.szczecin.pl (do godziny 23:59 w dniu 28 marca 2016 r.) lub składać w wersji papierowej w sekretariacie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku do tej wiadomości.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Nabór nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 31 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Do zadań zespołu należeć będą sprawy związane z przygotowaniem:

1) procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji;

2) kryteriów, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;

3) harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok;

4) sposobu prowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin