Znamy nowych Ambasadorów Szczecina

08:07
ambasador 2015

ambasador_2016.jpg

W tym roku do tytułu zgłoszonych zostało łącznie 20 kandydatur. Członkowie Kapituły, w wyniku głosowania, rekomendowali do uhonorowania tytułem „Ambasador Szczecina” 2016 fotografa Marka Czasnojcia oraz profesora Lexa Drewińskiego.

Honorowy tytułu „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły.

W tym roku, podjęto także decyzję, że na wniosek Kapituły Prezydent Miasta wystąpi z wnioskiem do Rady Miasta Szczecin, o nadanie „Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina” dla szczecińskiego zespołu Filipinki.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 5 lipca o godzinie 9.00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Ideą honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” jest wyróżnienie osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, których działalność, osiągnięcia rozsławiły dobre imię i wizerunek Szczecina w kraju lub za granicą. Honorowym tytułem „Ambasador Szczecina” wyróżnić można również obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce itp.) promujące Szczecin.

Dotychczas, wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: Agata Kulesza, Katarzyna Nosowska, Ryszard Leoszewski, Monika Szwaja, prof. Aleksander Wolszczan, Jerzy Skarżyński, Piotr Banach, Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT, Statek Szkolny „Dar Młodzieży” oraz jacht „Dar Szczecina”.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin