Znamy listę filmów z dofinansowaniem od ZFF „Pomerania Film”

Zakończył się konkurs o udzielenie wsparcia finansowego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”, który działa w strukturach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się produkcje filmowe związane z Pomorzem Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Koszalina, które mogą przyczynić się do promocji regionu i  budowania jego pozytywnego wizerunku.

Do konkursu zostało zgłoszonych 14 projektów. Rada Programowa Funduszu Filmowego „Pomerania Film” w składzie Joanna Pieciukiewicz, Marek Osajda, Paweł Strojek postanowiła przyznać dofinansowanie następującym produkcjom:

– Naima Film (Warszawa), „Mydło”, reż. Małgorzata Imielska (kwota wsparcia finansowego – 121.000 zł brutto)

– Trafostacja Sztuki w Szczecinie (Szczecin), „Święto”, reż. Małgorzata Mazur, opieka Bohdan Dziworski (kwota wsparcia finansowego – 40.000 zł brutto)

– Agawa Films Agata Walkosz (Wrocław), „Tragiczni”, reż. Jan Stąpor (kwota wsparcia finansowego – 20.000 zł brutto)

– Stowarzyszenie „ Edukacja, Nauka, Kultura” (Szczecin), „Primesh*t”, reż. Oskar Rekowski, Bogusz Żelech (kwota wsparcia finansowego – 9.000 zł brutto)

– Kulik  Films s.c. Paweł Kulik, Michał Kulik (Szczecin), „Mateczniki Polskości”, reż. Paweł Kulik (kwota wsparcia finansowego – 30.000 zł brutto)

– Wimar Production, Jarosław Marendziak (Szczecin), „Widokówka”, reż. Małgorzata Gwiazda – Elmerych (kwota wsparcia finansowego – 40.000 zł brutto)

– Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Warszawa), „We have one heart / Mamy jedno serce”, reż. Katarzyna Warzecha (kwota wsparcia finansowego – 30.000 zł brutto)

– Przedsiębiorstwo Usługowe Tomasz Biały (Gryfice), „Przebudzenie”, reż. Agnieszka Kokowska (kwota wsparcia finansowego – 30.000 zł brutto)

– Grzegorz Fedorowski (Szczecin),  „Marian”, reż. Grzegorz Fedorowski  (kwota wsparcia finansowego – 30.000 zł brutto)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl