Znamy laureatów Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury

10:28
Fot. Szczecińska Agencja Artystyczna

Podczas uroczystej gali w szczecińskiej Filharmonii poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Artystycznej i Mecenasa Kultury.

Jolanta Drąszkowska – Prezes Neptun Developer Sp. z o.o. została laureatką tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, Andrzej Foryś, artysta malarz, rzeźbiarz i nauczyciel laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w kategorii za całokształt działalności artystycznej, a Agnieszka Wilczyńska, wokalistka jazzowa – laureatką Nagrody Artystycznej w kategorii za istotne osiągnięcie w roku 2016.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest twórcom i artystom związanym ze Szczecinem. Nagroda przyznawana jest od bieżącego roku w dwóch kategoriach: za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w roku ubiegłym oraz – co jest nowością – za całokształt działalności artystycznej kandydata. Nagroda ma formę pieniężną, a jej wysokość w każdej kategorii wynosi 40 000 zł.

Tytuł Mecenasa Kultury może być przyznany jednej osobie fizycznej lub osobie prawnej bądź jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, wyróżniającej się działalnością na rzecz realizowanych na terenie Szczecina przedsięwzięć kulturalnych lub działalnością podejmowaną na terenie Szczecina w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin