Zabytek Zadbany – rusza kolejna edycja konkursu!

12:50
Zabytek Zadbany
źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Konkurs Zabytek Zadbany doczekał się kolejnej edycji. Do 31 stycznia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków przyjmują zgłoszenia, spośród których wyłania właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych nagradzanych za wzorcową realizację opieki nad budynkami. Konkurs został przeprowadzony po raz pierwszy w 1975 roku.

Zabytek Zadbany – jaki jest cel konkursu?

Zabytek Zadbany ma popularyzować dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie ma promować właściwą opiekę nad zabytkami, ale także prowadzone wzorowo prace badawcze, konserwatorskie czy adaptacyjne oraz systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania dorobku.

Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a za ich realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Oceny zgłoszonych zabytków dokona jury konkursowe, które powołuje GKZ. Konkurs jest nieodpłatny i otwarty, a kieruje się go do wszystkich właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno właściciele czy zarządcy, ale także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

W jakich kategoriach można składać zgłoszenia?

W konkursie przewidziano następujące kategorie: Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, adaptacja obiektów zabytków, architektura i budownictwo drewniane, oraz zabytki techniki. Powstała również kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

We wszystkich kategoriach (poza specjalną) oceniane będą prace, które zostały ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Z kolei w ostatniej, specjalnej kategorii – ocenie podlegają prace długotrwałe działania, w których szczególną uwagę przyciąga systematyczność i stałe zaangażowanie w opiekę nad zabytkiem.

Gdzie można przesłać zgłoszenia?

Zgłoszenia w formie papierowej można przesłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 listopada 4, 10-104 Olsztyn.

Jury konkursu w każdej kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyska tytuł laureata, a pozostałe – wyróżnienia. W kategorii specjalnej jury wskaże jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujące tytuł laureata. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy Generalnego Konserwatora Zabytków oraz tablice „Zabytku Zadbanego”, które posłużą do oznakowania obiektów. Zabytki zostaną zaprezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania TUTAJ

Zobacz także:

Zachodniopomorskie zabytki wyróżnione w konkursie „Zabytek zadbany”

Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim z wyróżnieniem w konkursie „Zabytek Zadbany”

Kościół w Jamnie jednym z laureatów konkursu „Zabytek zadbany” 2020

Trafostacja Sztuki wyróżniona w konkursie „Zabytek Zadbany 2018”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl