XV-wieczne inkunabuły w nowej odsłonie w Książnicy Pomorskiej

Prezentacja dwóch odnowionych XV-wiecznych inkunabułów odbędzie się 7 grudnia br. o 12.00 w Sali im. Zbigniewa Herberta. Wstęp wolny!

Księgi będzie można oglądać do 14 grudnia br. w godzinach otwarcia Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Zabytkowe księgi pochodzą z XV wieku i zostały napisane w języku łacińskim. Pierwsza z nich, Pantheologia, jest dziełem Raineriusa de Pisis i została wydana w Wenecji w 1486 roku. Natomiast druga, Sermones, jest tekstem Johannesa de Werdeny z roku 1489, pochodzącym z drukarni strasburskiej.

Pantheologia jest rodzajem teologicznej encyklopedii, w której znajdziemy ważniejsze pojęcia z tej dziedziny z przeznaczeniem na potrzeby dydaktyczne, a dzieło Johannesa de Werdeny to zbiór kazań przeznaczonych do wygłaszania w niedziele i święta.

Te ponad pięćsetletnie dzieła nie były dotąd poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim. Ich niewłaściwe przechowywanie i przemieszczanie na przestrzeni wieków, odcisnęło swoje piętno na obu egzemplarzach.

Projekt renowacji, który był realizowany w tym roku, obejmował pełną konserwację kart w blokach obu ksiąg oraz rekonstrukcję opraw z zachowaniem wszystkich oryginalnych elementów z XV wieku wraz z odtworzeniem brakujących zapinek i klamer spinających blok. Księgi odzyskały swój dawny blask po prawie 530 latach od ich wydania.

Książnica Pomorska zrealizowała zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

inkunabuły w Książnicy Pomorskiej

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl