Wystawa „Ptaki ujścia rzeki Odry” na Jasnych Błoniach

08:48

Edukacyjna wystawa „Ptaki ujścia rzeki Odry” przygotowana przez Centrum Żeglarskie już dzisiaj (06.02.2017) stanie na Jasnych Błoniach. Na kilkunastu planszach opisanych zostanie aż 60 gatunków żyjących w naszym sąsiedztwie.

Niestandardowe opisy zobrazowane zostały fotografiami autorstwa Przemysława Wójcika i Cezarego Korkosza. Zdjęcia robione „z ukrycia” przedstawiają ptaki w ich naturalnym środowisku.

Ujście Odry należy do najciekawszych obszarów wodno-przyrodniczych w Europie. Zakątek ten jest jednym z ostatnich zachowanych w swym pierwotnym kształcie krajobrazów rzecznych na kontynencie. Tworzy największy w Polsce zespół śródlądowych akwenów. Ptaki na tym terenie stanowią najliczniejszą grupę zwierząt. Jest ich tu ponad 250 gatunków. Obszar stanowi miejsce odpoczynku i bytowania dla tysięcy gęsi, kaczek, kormoranów i żurawi. Spośród gatunków zagrożonych wyginięciem w skali całej Europy występują tu między innymi rybitwy, bieliki, sowy błotne, kanie oraz unikatowe w skali światowej wodniczki. Jest to bardzo ważny teren dla ptaków wodno-błotnych. Gnieździ się tu spora część krajowej populacji ptaków, w tym wiele czapli siwych, rybitw białoczelnych i czarnych. W okresie ptasich wędrówek występują takie gatunki jak czernica, gęgawa, gęś zbożowa, głowienka i nurogęś. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej.

Premiera wystawy odbyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym podczas podsumowania warsztatów ekologicznych organizowanych przez Centrum Żeglarskie w listopadzie 2016 roku. Wystawa na Jasnych Błoniach prezentowana będzie do 2 marca.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin