Nowe nabytki sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie zaprezentowano dziś nowe dzieła sztuki, które zostały zakupione dzięki wsparciu w wysokości ponad 46 tys. zł z budżetu Pomorza Zachodniego.

Kolekcję Muzeum Sztuki Współczesnej wzbogaciły w tym roku prace autorstwa znanych polskich artystów: Małgorzaty Turewicz-Lafranchi, Zuzanny Janin, Łukasza Surowca i Krzysztofa Gliszczyńskiego.

Skupiamy się na tym, by nabywać głównie prace artystów szczecińskich i związanych z Pomorzem Zachodnim. Kolekcjonujemy też to, co według nas ważne w sztuce polskiej po 1945 roku. Mniejszą część naszej kolekcji stanowią prace obce, zagraniczne, których ceny nie zawsze są w naszym zasięgu – mówiła Magdalena Lewoc, kierownik Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej.

Nowe nabytki Muzeum Narodowego w Szczecinie to:

„Marzący chłopiec” (2009) Zuzanny Janin to rzeźba skonstruowana z papierowych pasków bagażowych, która jest portretem współczesnego przeciętnego człowieka, którego tożsamość budowana jest w odniesieniu do mobilności, a nie tradycyjnie rozumianych relacji z miejscem. Dzieło jest także metaforą metody pracy artystki, dla której podróże i zmiana perspektyw obserwacji świata mają fundamentalne znaczenie. W mieście portowym, takim jak Szczecin, symbolika podróży, przemieszczania się i jej wpływu na kreowanie tożsamości zyskuje naturalny punkt odniesienia. „Marzący chłopiec” jest pierwszą pracą artystki w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Muzeum Sztuki Współczesnej nowe nabytki
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

„Drzwi” (1996) Małgorzaty Turewicz-Lafranchi to unikatowy obiekt wykonany z płyty pilśniowej i stali miedziowanej, który powstał w czasie, kiedy w twórczości artystki doszło do istotnej przemiany pod wpływem zainteresowań niemiecką filozofią, antropozofią i matematyką. W kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdują się trzy wczesne obrazy tej pochodzącej ze Szczecina artystki, która od 1994 roku mieszka w Szwajcarii.

Muzeum Sztuki Współczesnej nowe nabytki
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

„Granica” (2015) to dwukanałowe wideo autorstwa Łukasza Surowca. Trwa nieco ponad 11 minut i porusza tematykę krytycznej obserwacji morza w kontekście globalizacji i turystyki neokolonialnej. Wideo Surowca jest pierwszą pracą artysty w kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Muzeum Sztuki Współczesnej nowe nabytki
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wśród tegorocznych nabytków jest także obraz „Residuum” Krzysztofa Gliszczyńskiego, który został zakupiony dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pierwsze dzieło tego artysty w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie jest cennym uzupełnieniem zbiorów współczesnego malarstwa.

Muzeum Sztuki Współczesnej nowe nabytki
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest obecnie ponad 5 tysięcy dzieł (w tym około 500 sztuki obcej). Kolekcję tworzą prace z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, obiekty i instalacje oraz przedmioty rzemiosła artystycznego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl