Wystartowała Miejska Strefa Letnia

14:58
Miejska Strefa Letnia

strefa_3.jpg

Strefa letnia to nic innego jak wydzielony teren przy samym brzegu Odry, który służyć ma odpoczynkowi i rekreacji w ciepłe, letnie dni. Odwiedzający Wyspę Grodzką znajdą tutaj 12 parasoli, 40 drewnianych leżaków, 2 hamaki, 50 poduszek, kilkadziesiąt piłek plażowych i zestawów do zabawy w piasku dla dzieci. Nie zabrakło także żywych palm wkopanych w piach. W cieplejsze dni na odwiedzających czekać będzie przy samym wejściu także kurtyna wodna dostarczona przez szczeciński ZWiK.

W toku przygotowań na Wyspę nawieziono 1500 ton piachu. Wcześniej zebrano i wywieziono około 80 ton odpadów. Teren o powierzchni ponad 6300 m2 został ogrodzony na łącznej długości około 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi. Strefa jest elementem porządkowania przestrzeni publicznej, która do tej pory nie pełniła funkcji rekreacyjnej. Finalnie na terenie tym realizowana będzie inwestycja rozbudowy portu jachtowego, w ramach której także nie zabraknie miejsc rekreacji dla turystów i mieszkańców.

Miejska Strefa Letnia czynna będzie planowo do 20 września. Termin ten uzależniony będzie od pogody. Teren otwarty będzie codziennie w godzinach od 10 do 19. Dotrzeć do niego można, przechodząc z Łasztowni na teren mariny na Wyspie Grodzkiej.

Wejście do strefy znajduje się naprzeciwko zejścia z mostu. Z uwagi na fakt, że strefa jest miejscem publicznym, w którym przebywać będą także dzieci, regulamin zabrania w jej obrębie spożywania alkoholu. Na jej terenie zabrania się także wędkowania, kąpieli i wprowadzania zwierząt domowych (za wyjątkiem psów przewodników i psów asystentów).

Z uwagi na wycofanie się jedynego podmiotu, który odpowiedział na ogólnodostępne zaproszenie do składania ofert na zarządzanie terenem i utworzenie punktu gastronomicznego, takowego na razie na terenie strefy nie będzie. Mimo braku reakcji na ogłoszenie ze strony gastronomików, Urząd Miasta nadal prowadzi rozmowy z podmiotami, które potencjalnie mogłyby poszerzyć ofertę strefy o tzw. małą gastronomię. Prócz tego Żegluga Szczecińska zaprosiła do współpracy w ramach projektu „Miejska Strefa Letnia” lokalne food trucki.

Łączny koszt przygotowania Miejskiej Strefy Letniej wyniósł około 200 tysięcy złotych i w całości został poniesiony przez Urząd Miasta Szczecin. Administratorem strefy jest Żegluga Szczecińska.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin