Wypowiedz się na temat przyszłości „Pioniera”

W lutym odbędą się konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania szczecińskiego kina „Pionier 1907”, które zostało nabyte przez Gminę Miasto Szczecin w grudniu ubiegłego roku. Wypowiedz się na temat przyszłości „Pioniera”.

Celem tych konsultacji jest ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjno-prawnej dalszego istnienia kina oraz zdefiniowanie oczekiwanego profilu programowego placówki.

Wybór optymalnej formuły funkcjonowania kina „Pionier” w dużej mierze uzależniamy od woli mieszkańców Szczecina – mówi Dorota Serwa, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.-  Chcielibyśmy w odpowiedni sposób upamiętnić to niezwykłe miejsce oraz utrzymać jego unikalny charakter i wyjątkowy klimat.

Jak mieszkańcy mogą podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi przyszłości „Pioniera”? Sposoby uczestnictwa w konsultacjach:

  1. Otwarte spotkanie z ekspertami z dziedziny kinematografii, planowane na 20 lutego 2024 r. w godzinach 16.00-19.00, w Filii Nr 54 – ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.
  2. Otwarte spotkanie z mieszkańcami Szczecina, zaplanowane na 21 lutego 2024 r. w godzinach 16.00-19.00, w Filii Nr 54 – ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.
  3. Możliwość składania opinii i uwag mieszkańców podczas dyżuru punktu konsultacyjnego, który odbędzie się 26 lutego 2024 r. w godzinach 16.00-19.00, w Filii Nr 54 – ProMedia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.
  4. Badanie opinii mieszkańców oraz zbieranie ich uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje.pionier@um.szczecin.pl, w terminie trwania konsultacji – do 3 marca 2024 r.

O wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych dowiemy się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (http://konsultuj.szczecin.pl) w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej.