Wybrano najlepsze wydarzenia muzealne roku na Pomorzu Zachodnim

Znamy już laureatów 10. edycji prestiżowego konkursu „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski.

Celem konkursu jest wybór i uhonorowanie autorów najlepszych przedsięwzięć muzealnych w regionie w 2019 roku w dwóch kategoriach: działalności wystawienniczej i edukacyjno-popularyzatorskiej.

O zaszczytny tytuł konkurowało 12 muzeów. Spośród 16 zgłoszeń, komisja w składzie: Anna Barczak, Eryk Krasucki, Paweł Migdalski, Bogdan Twardochleb oraz Przemysław Wraga, wybrała dwa najlepsze wydarzenia, a także przyznała po dwa wyróżnienia w obu kategoriach.

Planowane na 14 października br. uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień zostało odwołane z powodu pandemii.

To niełatwy czas dla instytucji kultury, dla muzeów i muzealników. Mam nadzieję, że nagrody i wyróżnienia będą ważnym optymistycznym impulsem nie tylko dla laureatów i wyróżnionych, ale dla całego środowiska muzealników. Wasza praca jest niezwykle ważna, otwieracie przed odbiorcami nowe światy, tworzycie opowieści, które pozwalają nam spojrzeć na siebie inaczej. Dziękuję za to w imieniu Zarządu Województwa, ale także wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego, którym muzea są bliskie sercu – powiedziała Anna Bańkowska, członek zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagroda w kategorii „Działalność wystawiennicza”:

Muzeum w Koszalinie: „Zagroda Jamneńska”
Autorzy: Jerzy Buziałkowski, Ewa Pliszka, Bogna Buziałkowska, Krzysztof Jedynak
Uzasadnienie: Za konsekwentne promowanie pamięci dziedzictwa kultury jamneńskiej oraz jej nowoczesną i wielostronną popularyzację.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

W Zagrodzie Jamneńskiej znajduje się wystawa, która opowiada o tym, jak wyglądało życie w dawnym Jamnie. Składa się ona z dwóch części – interaktywnej, gdzie można między innymi obejrzeć makietę dawnego Jamna lub przebrać się w kopię stroju jamneńskiego. W drugiej – wystawienniczej – można zobaczyć, jak żyli mieszkańcy Jamna, z jakich sprzętów korzystali. Wystawie towarzyszy aplikacja mobilna – przewodnik „Z Julkami w chacie”.  Druga aplikacja „Z Julkami po Jamnie” wychodzi poza teren Zagrody i zachęca do spaceru po dawnej wsi. Obok chałupy znajduje się stodoła przystosowana do zajęć edukacyjnych, organizowania konferencji, prelekcji czy projekcji filmowych.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wyróżnienie w kategorii „Działalność wystawiennicza”:

Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie: „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”
Autor: Karol Matusiak
Uzasadnienie: Za interesujące i atrakcyjne zaprezentowanie sylwetki najbardziej znanego pomorskiego władcy – Eryka Pomorskiego.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Na pierwszym piętrze wschodniego skrzydła zamku, w najbardziej reprezentacyjnej komnacie, urządzono unikalną interaktywną wystawę prezentującą życie i dokonania Króla Eryka pomorskiego zwanego cesarzem północy i prekursorem Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu zamek i jego otoczenie bardziej przypominają czasy panowania władcy Skandynawii i Pomorza.

Odtworzono dużą część zamkowej fosy, wybudowano alejkę i drewniany most dla pieszych przerzucony nad fosą, który łączy teren zamku z ulicą Podzamcze. Przy zamku utworzono trawiasty teren przeznaczony do organizacji plenerowych imprez. Renowacji został również poddany fragment obronnego muru łączącego zamek z miejskim murem obronnym. Na dziedzińcu zamkowym wzniesiono kramy, szachulcowy domek, podwyższenie dla średniowiecznych heroldów i sztukmistrzów.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie
Drugie wyróżnienie w kategorii „Działalność wystawiennicza”:

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu: „Depozyty pamięci – ukraiński strój ludowy z kolekcji Jana Syrnyka”
Autorka: Marlena Jakubczyk
Uzasadnienie: Za oryginalną formę prezentacji unikatowego zbioru strojów ukraińskich.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wystawa prezentowała bogactwo ukraińskiego stroju ludowego. Wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów 60-lecia Parafii Greckokatolickiej w Wałczu. Zaprezentowane na wystawie ukraińskie stroje ludowe zebrał przewodniczący szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Jan Syrnyk:

Eksponaty zbieram, bo jest ich coraz mniej, chcę je ocalić od zapomnienia. Blisko czterdzieści lat temu w Bobolicach od pracownicy składu z makulaturą dostałem w prezencie dwie koszule. W tamtych czasach odzież i inne rzeczy można było wymienić na papier toaletowy. Długo u mnie wisiały, aż w końcu zrozumiałem, że tych rzeczy trzeba zebrać jak najwięcej. Kolekcja stale się powiększa. Ukraińcy są dumni ze swojej wyszywanki, ze swoich koszul. Są dzięki temu rozpoznawalni. Koszule były szyte na różne okazje dla konkretnej osoby, dlatego nie można by było nosić tych, które można tu obejrzeć, żeby nie powtórzyć losu tych ludzi. Najstarsza koszula w kolekcji pochodzi z roku 1890 roku. Są koszule codzienne i świąteczne, wszystkie bardzo ważne dla tych, którzy je nosili. Kiedy będziecie je oglądać, zamyślcie się nad losami tych osób, które je nosiły i których już nie ma…

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie
Nagroda w kategorii „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”:

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu: projekt „Myśliborska grzechotka-pisanka – zabawka, przedmiot, instrument”
Autorzy: Magdalena Szymczyk, Dagmara Kozłowska, Aleksandra Stempińska, Marcin Ananicz
Uzasadnienie: Za przemyślane i spójne działania popularyzujące dziedzictwo archeologiczne regionu.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

W roku 2019 Muzeum Pojezierza Myśliborskiego przeprowadziło projekt „Myśliborska grzechotka-pisanka – zabawka, przedmiot, instrument?”, związanego z nowoodkrytym zabytkiem archeologicznym – wczesnośredniowieczną pisanką-grzechotką. Bodźcem do podjęcia działań było duże zainteresowanie, jakim obiekt cieszył się już w chwili jego odnalezienia przez warszawskich naukowców, na jednej z wysp Pojezierza Myśliborskiego.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie
Wyróżnienie w kategorii „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: projekt „Zestaw narzędzi edukacyjnych dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”
Autorzy: Andrzej Wojciech Feliński, Justyna Machnicka (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Uzasadnienie: Za konsekwentne i efektowne działania łączące edukację techniczną i plastyczną.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Realizowany w muzeum program edukacyjny, związany z historią techniki, transportu i komunikacji, jest przeznaczony dla zróżnicowanych wiekowo grup odbiorców. Działania edukacyjne obejmują zarówno lekcje muzealne, jak i zwiedzanie wystaw stałych w ramach tematycznych ścieżek edukacyjnych (np. „Czym podróżujemy?”, „Mechaniczne zoo”).

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zebrane doświadczenia edukatorów muzealnych skłoniły zespół muzeum do opracowania dodatkowych narzędzi edukacyjnych, przydatnych do pracy z najmłodszymi gośćmi. Zestaw tak opracowanych narzędzi edukacyjnych ma pozwolić nauczycielom grup przedszkolnych i nauczycielom szkół podstawowych na samodzielne przygotowanie oraz przeprowadzenie bloku zajęć. Blok zawiera etap przygotowawczy i podsumowujący możliwy do realizowania zarówno w muzeum, jak i w placówce oświatowej. Dla osiągnięcia wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych nawiązano współpracę z Pracownią Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Drugie wyróżnienie w kategorii „Działalność edukacyjno-popularyzatorska”:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie: projekt „Szepty starej kamienicy” 
Autorzy: Patrycja Jakubiak, Przemysław Antczak
Uzasadnienie: Za oryginalną popularyzację dziejów miasta i jego mieszkańców.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

„Szepty starej kamienicy” to autorski projekt dwójki pracowników Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie: Patrycji Jakubiak (scenariusz i reżyseria) i Przemysława Antczaka (scenariusz). Przedstawienie oraz spotkanie z mieszkańcami kamienicy przy ul. B. Limanowskiego 26 w Stargardzie, będące zwieńczeniem tego projektu, odbywało się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.

Celem projektu było przygotowanie przedstawienia, które odbyło się na podwórku historycznej, XIX-wiecznej kamienicy. Opowiadało ono o zmieniających się mieszkańcach Stargardu – było wycinkiem dnia codziennego niemieckojęzycznych mieszkańców kamienicy z przełomu lat 20. i 30. XX wieku, a także pierwszych polskich osadników, którzy przybyli w to miejsce w 1945 roku. W drugiej części wydarzenia projekt zakładał spotkanie „aktorów” i „widzów” w ogrodzie sąsiedzkim, znajdującym się na terenie wspomnianego podwórka. Pomysł stworzenia tego projektu był bezpośrednim nawiązaniem do wcześniejszego cyklu „Tajemnice kamienicy” i „Historie opowiedziane dźwiękiem”, których autorem był Przemysław Antczak.

najlepsze wydarzenia muzealne roku 2019 pomorze zachodnie
Fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl