Wkrótce zwiększy się limit osób na wydarzeniach plenerowych

Od 17 lipca br. zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni. W imprezach plenerowych będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób, pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

Od 20 czerwca br. kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe mogą udostępniać do 50% miejsc na widowni. Rzędy muszą być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”). Podczas trwania wydarzeń jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

W czerwcu działalność wznowiły też obiekty sportowe na wolnym powietrzu, które mogą udostępniać maksymalnie 25% miejsc na widowni (uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metrów od siebie. Tu też konieczne jest zakrywanie nosa i ust w trakcie wydarzeń.

Co się zmieni od 17 lipca?

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, w imprezach plenerowych może brać udział maksymalnie 150 osób. Jednak już od 17 lipca br. wejdą w życie nowe regulacje w tej sprawie. Liczba uczestników będzie zależna od wielkości terenu imprezy. Organizatorzy będę musieli zapewnić co najmniej 5 m² na osobę oraz wyznaczyć znakami poziomymi miejsca dla publiczności uwzględniające zachowanie dystansu. Podczas wydarzeń będzie obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od innych osób. Organizatorzy będą też zobligowani do wyraźnego oddzielenia terenu dla widowni, aby uniemożliwić uczestnikom mieszanie się z osobami postronnymi (np. spacerowiczami).

Wkrótce przekonamy się czy wprowadzenie nowych zasad sprawi, że w Szczecinie i regionie wrośnie liczba organizowanych wydarzeń plenerowych.

limit osób wydarzenia plenerowe lipiec 2020
Fot. gov.pl

Autor: Infoludekl.pl szczecin@infoludek.pl