Wkrótce otwarcie tarasu widokowego na Zamku

14:25
Taras na Zamku Książąt Pomorskich

taras_na_zamku_ksiazat_pomorskich_w_szczecinie_2.jpg

Pomysł na platformę widokową nad skrzydłem północnym wiąże się z rozbudową ulicy Panieńskiej, gdzie wzniesienie nowych kamienic spowodowało zakłócenie widoku od strony zamku w kierunku Odry i portu. Teraz przywrócono możliwość podziwiania panoramy tej części miasta i stworzono możliwość fotografowania się z elewatorem „Ewa” w tle.

Inspiracją przy pracach była rycina Matthaeusa Meriana według rysunku Carla Henrika Ostena z 1652 r. przedstawiająca widok zamku książęcego w Szczecinie z postaciami spacerującymi na tarasie znajdującym się na jego skrzydle północnym.

Nowo powstały taras o powierzchni użytkowej 511,38 m² znajduje się na wysokości 17,79 m i 18,09 m (od poziomu gruntu przed wieżą widokową). Jest to największy w mieście otwarty punkt widokowy (nieograniczony dachem i przeszkleniami). Bezpieczeństwo zapewniają barierki o odpowiedniej wysokości, a po zmroku powierzchnia tarasu oświetlona jest lampkami umieszczonymi w deskowaniu. Dodatkowymi zabezpieczeniami są: nowa instalacja odgromowa, systemy SAP (Sygnalizacja Alarmu Pożaru) i DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) oraz oświetlenie awaryjne.

Taras będzie dostępny w sezonie turystycznym. Wstęp dla zwiedzających będzie kosztował 4 zł. W miesiącach zimowych, w trosce o bezpieczeństwo zwiedzających, zostanie wyłączony z użytku. W okresie letnim będzie możliwość organizacji wydarzeń kameralnych. W tym celu zostały wykonane gniazda podłogowe umożliwiające podłączenie sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia. Ponadto opracowana została koncepcja zagospodarowania tarasu elementami małej architektury. Zaprojektowano dwa rodzaje siedzisk w środkowej i w północno-wschodniej części tarasu oraz donice z krzewami ozdobnymi.

Taras widokowy powstał w ramach projektu „Modernizacja skrzydła północnego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prace trwały od marca 2014 do grudnia 2015. Całość inwestycji kosztowała ponad 27 mln zł. Dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniosło blisko 17 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego