Trwa konkurs „Poszukiwacze Smaków 2016”

09:05
Edycja smaków

ii_edycja_konkursu_poszukiwacze_smakow_2.jpg

Lubisz gotować w oparciu o tradycyjne, rodzinne przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie? Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej? Zgłoś się do konkursu „Poszukiwacze Smaków 2016 – III edycja”. Dla wszystkich uczestników upominki, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w III edycji konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”.

Celem konkursu jest:

– poszukiwania produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu;

– wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach;

– kultywowania tożsamości regionalnej;

– pielęgnowania kulinarnych więzi międzypokoleniowych;

– poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 12 lutego 2016 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: (91) 44 10 233 lub e-mailem: pmakatun@wzp.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego