TransPort Literacki w Kołobrzegu wybiera „Kurs na czytanie”

09:49
Źródło: Organizator

TransPort Literacki w Kołobrzegu, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny na świecie festiwal literacki z Polski, wyznacza „Kurs na czytanie” i w tym roku proponuje kilka specjalnych projektów dedykowanych mieszkańcom tej nadmorskiej miejscowości. Dzięki tym planowanym inicjatywom festiwal jeszcze silniej zakorzeni się na Pomorzu Zachodnim, będącym miejscem jego rodowodu, choć międzynarodowe edycje miały miejsce także w Barcelonie, Berlinie, Edynburgu, Kopenhadze, Oslo, New Delhi i Niżnym Nowogrodzie.

W bieżącym roku przygotowano specjalne projekty dla nauczycieli, uczniów i uczennic sześciu kołobrzeskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu, Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak, Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Kilkadziesiąt osób weźmie udział w  zajęciach, które poprowadzą m.in. Przemysław Czapliński, Inga Iwasiów, Jerzy Jarniewicz, Jakub Skurtys i Katarzyna Stoparczyk. Ponadto, dla redakcji szkolnych gazetek i telewizji zostaną zorganizowane warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Barbarę Piegdoń-Adamczyk i Hirka Wronę. Nagrodę „Koło brzegu poezji i prozy” za najlepsze festiwalowe czytanie ufundowaną przez Coffeedesk przyzna jury, w którego skład wejdą młodzi ludzie z Kołobrzegu.

Kolejny raz planowane są spotkania z udziałem małych, niezależnych księgarni zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całej Polski. Główne tematy tegorocznych spotkań to „Literatura przyszłości” oraz „Młodzież w księgarni”. Wśród prelegentów znajdą się również Andrzej Sosnowski i Kim Hyesoon z Korei. Organizatorzy przygotowują także specjalne zajęcia dla animatorów kultury z Kołobrzegu i Pomorza Zachodniego.

„Kurs na czytanie” to początek większego programu

Tegoroczny „Kurs na czytanie” jest tylko początkiem większego programu. Na początku września w Szczecinie, przy udziale Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zostanie zaprezentowana regionalna koalicja instytucji, które we współpracy z Biurem Literackim będą tworzyć i realizować projekty propagujące czytelnictwo oraz międzynarodową współpracę w kolejnych latach.

Aktualnie przygotowywane są działania we współpracy z Akademią Sztuki, Teatrem Współczesnym i Trafostacją. Powstają również propozycje projektów, w których wezmą udział Uniwersytet Szczeciński, Książnica Pomorska, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Morskie Centrum Nauki. Wszystkie te inicjatywy mają na celu wykorzystanie potencjału TransPortu Literackiego do współpracy i integracji w środowisku kulturalnym regionu.

Zobacz także:

28. edycja Festiwalu TransPort Literacki będzie gościć autorów z Belgii, Czech czy Włoch

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl