Terroryzm na Pomorzu Zachodnim-realna groźba?

08:00
Nobilis Media

UMAR elementarz oferta-1.jpg

Terroryzm na Pomorzu Zachodnim. Realna groźba? Jak postępować w sytuacji kryzysowej?

Rozmowa z kmdr. rez. Arturem Bilskim, analitykiem wojskowym, współautorem książki „Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego”, prezesem think tanku Nobilis Media zajmującego się sprawami obronności i bezpieczeństwa, autorem książek „Polska armia na posyłki” i „Widok na Sarajewo”.

Jest Pan współautorem, razem z prof. Krzysztofem Kowalczykiem, „Elementarza Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego”, który omawia kompleksowo sprawy bezpieczeństwa w regionie. Do kogo adresowana jest ta książka?

Książka adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą świadomie zadbać o swoje bezpieczeństwo i swojego otoczenia. Przede wszystkim przedstawicieli administracji samorządowej na Pomorzu Zachodnim, ale i szkół, uczelni, placówek użyteczności publicznej, a także do prowadzących działalność turystyczną i hotelarską i odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zasadniczym celem książki jest przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w naszym regionie, systemu bezpieczeństwa RP, roli Sił Zbrojnych w tym systemie, znaczenia NATO i UE jako gwarantów bezpieczeństwa Polski, a także systemu bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem zadań organów administracji publicznej. Krótko mówiąc, książka daje konkretną wiedzę jak reagować i zadbać o bezpieczeństwo swojego otoczenia w przypadku sytuacji kryzysowych.

Jakie zagrożenia dla Pomorza Zachodniego przewiduje Pan w najbliższych latach?

Przyczynami powstawania zagrożeń dla zdrowia, życia i mienia ludności oraz środowiska naturalnego o wielkich rozmiarach na znacznym obszarze województwa zachodniopomorskiego mogą być: katastrofy naturalne, powodzie, awarie techniczne, epidemie, zbiorowe zakłócenia porządku publicznego, kryzysy polityczno-militarne i w konsekwencji akty terroru. Napięcie społeczne i zagrożenie aktami terroryzmu mogą być nowym zjawiskiem w związku ze znaczną relokacją uchodźców na tereny przygraniczne w Niemczech i zapowiedziami władz samorządowych Szczecina o gotowości ich przyjęcia. Widzimy jak wielkie napięcie w regionach graniczących z Pomorzem Zachodnim i dalej na południe kraju wywołuje kwestia relokacji uchodźców. Pierwsze grupy głównie syryjskich uchodźców – relokowanych z Włoch i Grecji oraz przesiedlanych z Libanu – mają trafić do Polski w tym roku.

Nasz rejon nie jest przecież atrakcyjny dla uchodźców…

Powodem większego zainteresowania muzułmanów rejonem Pomorza Zachodniego może być wzrost nastrojów antyislamskich jaki jest widoczny w Niemczech, gdzie rosnącą popularnością cieszy się ruch Pegida (Patriotyczni Europejczycy przeciwko Islamizacji). Widoczny jest też wzrost aktów przemocy i wandalizmu wymierzonych w emigrantów. Kolejny czynnik zachęcający uchodźców do osiedlania się na Pomorzu Zachodnim to zwiększona pomoc finansowa dla uchodźców osiedlających się w tym regionie zarówno ze strony UE, jak i rządu .

Co się więc wydarzy według Pana?

W dłuższej perspektywie należy zakładać wzrost napięć w naszym rejonie. W związku z tym konflikty na tle religijnym i etnicznym mogą przełożyć się na akty przemocy w tym rejonie i wzrost przestępczości, w tym powstanie struktur mafijnych opartych na islamskiej tożsamości religijnej i kulturowej, które mogą również przenikać zza naszej zachodniej granicy. Powstanie wtedy tutaj zaplecze logistyczne i psychologiczne (spora liczba uchodźców na terenach przygranicznych i olbrzymia frustracja uchodźców, którzy nie będą mieli możliwości zaaklimatyzowania się i trudności ze znalezieniem pracy) do takich działań przestępczych. Frustracja ta może być wykorzystana do działań przestępczych i terrorystycznych. Sytuacja taka ma już miejsce w niektórych dzielnicach Berlina opanowanych przez arabskie gangi. Napiętą sytuację widać również w przygranicznym Schwedt, gdzie uchodźcy gromadzą się w tamtejszym centrum handlowym z braku innego zajęcia, co wywołuje napięcie u sprzedawców i kupujących. Oczywiście forma tych działań może być różna, jednak podłoże ideologiczne będzie wspólne z tym w innych krajach UE.

Gdzie można kupić książkę?

Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego wydało Wydawnictwo Nobilis Media. Książkę można zamówić pod adresem mailowym: nobilismedia@gazeta.pl, telefonicznie 512488229 lub w serwisie allegro: Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego.