Szczecińskie inwestycje nagrodzone

10:09
Kwartał 23

kwartaB23.preview.jpg

Pierwsze miejsce dla realizacji szczecińskiego TBS

Rewitalizacja budynków położonych między ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego została uznana za najlepszą w konkursie „Modernizacja Roku 2015”. Prestiżową nagrodę pomysłodawca i lider projektu – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odebrało podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uroczysta gala odbyła się 24.08.2016 r. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w Polsce, kategorii modernizacji obiektów mieszkalnych odebrała Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS.

„Modernizacja roku” to ogólnopolski konkurs przeprowadzany przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Plebiscyt ma na celu prezentację udanych przedsięwzięć modernizacyjnych w całej Polsce. Do XX edycji konkursu zgłoszono 672 realizacje w 13 kategoriach. Zgłoszone projekty oceniało jury. Wpływ na wyniku konkursu miało również głosowanie internetowe, w którym łącznie na wszystkie projekty oddano 32 tysiące głosów.

Program „Rewitalizacja Razem” obejmował 10 projektów – przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, które wraz z działaniami społecznymi obejmują obszar rewitalizacji śródmiejskiego kwartału mieszkalnego oznaczonego nr 23 w Szczecinie ograniczonego ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Aleją Wojska Polskiego, objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Pomysłodawcą, głównym inwestorem i liderem dla wspólnot mieszkaniowych na tym obszarze było Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka mieszkaniowa, której 100 proc. udziałowcem jest Gmina Miasto Szczecin realizowała w ramach programu trzy projekty własne. W programie brały również udział wspólnoty mieszkaniowe, które uczestniczyły w wykonaniu siedmiu projektów.

Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2012 r., a zakończyła w sierpniu 2015 r. wręczeniem kluczy do mieszkań seniorom i pozostałym mieszkańcom. Program kosztował 22 mln 348 tys. zł. Wszystkie projekty realizowano z udziałem finansowania dotacyjnego pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całościowe dofinansowanie wszystkich projektów z dotacyjnych środków zewnętrznych wyniosło 3 mln 872 tys. zł.

W ramach projektów zmodernizowano 7 budynków frontowych wspólnot mieszkaniowych oraz przebudowano sześć istniejących oficyn mieszkalnych będących własnością Spółki (dwa z budynków zostały połączone w jeden obiekt, w związku z czym docelowo po renowacji powstało pięć budynków mieszkalnych), wybudowano jeden budynek mieszkalny z usługami w parterze tzw. „spinka” z mieszkaniami dla osób starszych oraz renowacji poddano dwie oficynki usługowe.

pogodno02.jpg

Wyróżnienie dla Zajezni Tramwajowej Pogodno

Szczecin ma najnowocześniejszą zajezdnię tramwajową w Polsce. Obiekt został przebudowany i przystosowany do obsługi niskopodłogowych tramwajów w zeszłym roku, a teraz inwestycja została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie otwartym Modernizacja Roku 2015.

W ramach konkursu oceniane są takie elementy jak nowoczesność technologii, wysoka jakość wykonawstwa czy dbałość o architekturę. Wyróżnienie inwestycji prowadzonej przez spółkę Tramwaje Szczecińskie cieszy tym bardziej, że do XX edycji tego konkursu zgłoszone zostały 672 realizacje.

Zajezdnia Pogodno mieszcząca się przy al. Wojska Polskiego, obsługuje 127 wagonów różnego typu – głównie przegubowych w tym: 28 tramwajów Swing, 73 przegubowe tatry. Zajezdni uroku dodaje fakt, że na jej terenie odrestaurowana z najdrobniejszymi szczegółami została hala z 1934 roku, w której do dziś stacjonują w tramwaje.

Trwające przez około rok prace budowlane zakładały rozbudowę oraz gruntowną przebudowę obiektów na terenie zajezdni wraz z odrestaurowaniem.

Przebudowany został układ torowy w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego, jak i centrum miasta. Zajezdnia zyskała także dodatkowy 21 tor, który pełni funkcję toru objazdowego. Łącznie na terenie zajezdni i w jej sąsiedztwie położono aż 6 kilometrów torów i zamontowano kilkadziesiąt zwrotnic. Część torów zmieniło swój charakter, gdyż musiały zostać dostosowane do wagonów niskopodłogowych obsługiwanych z dachu, niektóre przeznaczone są do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia, a także do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej. Wykonawca wyposażył obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. tokarkę podtorową, żurawia, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru).

Wartość tego zadania wyniosła 135 300 000 zł brutto. Modernizacja zajezdni odbywała się w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a generalnym wykonawcą była firma ZUE S.A. z Krakowa.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin/Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie